Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 1340/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2017-12-19

I Ca 35/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 22 lutego 2017

Data publikacji: 10 kwietnia 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 60%

Wspólna treść

księga wieczysta, dokonanie wpisu, wpis prawa własności, nieruchomość, wniosek o wpis prawa, wpis do księgi, udział, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, powierzchnia gruntu, dokonanie wpisu, wpis prawa własności, prawo współwłasności, kognicja sądu wieczystoksięgowego, część wspólna budynków, treść księgi wieczystej, umowa przeniesienia własności, nieruchomość, wniosek o wpis prawa, siedziba, prawa własność nieruchomości, całość wpisu, podstawa do wpisu, wpis do księgi, część w prawie własności, udział, podstawa wpisu, wystąpienie przeszkody
Zobacz»

III Ca 293/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

Data orzeczenia: 28 maja 2014

Data publikacji: 1 lipca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

wpis w księdze wieczystej, dokonanie wpisu, wpis prawa własności, podstawa wpisu, wpis do ksiąg wieczysty, wniosek o wpis prawa, stan prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wpis w księdze wieczystej, wpływ wniosku, kolejność wniosków, nowy sącz, rzeczywisty stan prawny, dokonanie wpisu, rozpoznawanie wniosku o wpis, godzina i minuta, wpis prawa własności, podstawa wpisu, stan wpisów, wpis do ksiąg wieczysty, wniosek o wpis prawa, umowa sprzedaży, stan prawny, prowadzące księgi, kognicja sądu wieczystoksięgowego, ustawa o księgach wieczystych, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, złożenie wniosku o wpis
Zobacz»

I Ca 72/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 28 marca 2018

Data publikacji: 4 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 59%

Wspólna treść

księga wieczysta, wpis prawa własności, nieruchomość, podstawa wpisu, dokonanie wpisu, dotychczasowy udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, wpis prawa własności, sprawa o zniesienie współwłasności, nieruchomość, zaskarżony wpis, uczestnik postępowań, podstawa wpisu, własność w księgach wieczystych, zawarta ugoda, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, dokonanie wpisu, ugoda obowiązku, postanowienie o umorzeniu, umorzenie postępowania w sprawie, prawa własność nieruchomości, dokonanie wpisu prawa własności, ugoda sądowa, dotychczasowy udział, ustawa o księgach wieczystych, współwłasność nieruchomości
Zobacz»

III Ca 1206/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dokonanie wpisu, wpis prawa własności, decyzja administracyjna, wpis w księdze wieczystej, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • decyzja o zwrocie, założenie księgi wieczystej, księga wieczysta dla nieruchomości, dokonanie wpisu, prawo rzeczowe, wpis prawa własności, dokonanie wpisu prawa własności, wniosek o założenie księgi, decyzja administracyjna, wpis w księdze wieczystej, ostateczna decyzja, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, treść księgi wieczystej, podstawa do dokonania wpisu, nieruchomość zamienna, oznaczenie nieruchomości, ustawa o gospodarce, własność nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, wywłaszczenie
Zobacz»

III Ca 1205/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 1 września 2017

Data publikacji: 22 listopada 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 58%

Wspólna treść

dokonanie wpisu, wpis prawa własności, decyzja administracyjna, wpis w księdze wieczystej, ustawa o gospodarce, gospodarka nieruchomościami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • decyzja o zwrocie, założenie księgi wieczystej, księga wieczysta dla nieruchomości, dokonanie wpisu, prawo rzeczowe, wpis prawa własności, dokonanie wpisu prawa własności, wniosek o założenie księgi, decyzja administracyjna, wpis w księdze wieczystej, ostateczna decyzja, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, treść księgi wieczystej, podstawa do dokonania wpisu, nieruchomość zamienna, oznaczenie nieruchomości, ustawa o gospodarce, własność nieruchomości, gospodarka nieruchomościami, wywłaszczenie
Zobacz»

II Ca 587/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wpis prawa własności, księga wieczysta, wniosek o dokonanie wpisów, nieruchomość, podstawa wpisu, referendarz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wpis prawa własności, księga wieczysta, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, wniosek o dokonanie wpisów, wpis w działach, nieruchomość, zasadzie wpisu, przedmiot wydania, wydanie nieruchomości, podstawa wpisu, wyłączne prawo własności, podstawa wpisu prawa własności, referendarz, skarga na czynność referendarza, dokonanie wpisu prawa własności, postawa wydania, posiadanie przymiotu, wzmianka o wykonalności, prawo własności wnioskodawcy, zarzut zawarty w skardze
Zobacz»

II Ca 586/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 5 listopada 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

wpis prawa własności, księga wieczysta, wniosek o dokonanie wpisów, nieruchomość, podstawa wpisu, referendarz
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • wpis prawa własności, księga wieczysta, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, wniosek o dokonanie wpisów, wpis w działach, nieruchomość, zasadzie wpisu, przedmiot wydania, wydanie nieruchomości, podstawa wpisu, wyłączne prawo własności, podstawa wpisu prawa własności, referendarz, skarga na czynność referendarza, dokonanie wpisu prawa własności, postawa wydania, posiadanie przymiotu, wzmianka o wykonalności, prawo własności wnioskodawcy, zarzut zawarty w skardze
Zobacz»

II Ca 330/18

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 11 kwietnia 2018

Data publikacji: 2 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

podstawa wpisu, stan prawny, wpis prawa własności, nieruchomość, dokonanie wpisu, wpis w księdze wieczystej, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • rzeczywisty stan prawny, podstawa wpisu, stan prawny, wpis prawa własności, treść księgi wieczystej, nieruchomość, mienie, urzędu wpisów, wnioskodawca, dokonanie wpisu, wpis ostrzeżenia, kognicja sądu wieczystoksięgowego, księga wieczysta wpisu prawa, zaistniała niezgodność, wpis w księdze wieczystej, ujawnienie w księdze wieczystej, podstawa wpisu prawa własności, niezgodność między stanem prawnym, wniosek o wpis, stan prawny nieruchomości
Zobacz»

II Ca 478/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 9 września 2016

Data publikacji: 27 września 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

miasto, księga wieczysta, nieruchomość, podstawa wpisu, wniosek o wpis, referendarz sądowy, wpis prawa własności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • miasto, księga wieczysta, stare miasto w poznaniu, rejonowy poznań, właściciel nieruchomości, nieruchomość, podstawa wpisu, wnioskodawca, księga wieczysta właścicieli, wniosek o wpis, treść i forma wniosku, referendarz sądowy, wpis prawa własności, wpis w działach, własność państwa, skarb państwa, uczestnik, podstawa decyzji, decyzja wojewody, następstwo prawne
Zobacz»

I C 239/17

wyrok

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 20 lipca 2017

Data publikacji: 18 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

księga wieczysta, wpis prawa własności, decyzję komunalizacyjną, rada narodowa miasta, podstawa wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, wpis prawa własności, śródmieście w łodzi, prawo własności gminy, własność gminy miejskiej, proces o uzgodnienie treści, decyzję komunalizacyjną, obowiązek zwrotu kosztów procesu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, uchwała prezydium rady, rada narodowa miasta, przyznanie własności nieruchomości, prawo w momencie, konieczność zainicjowania, prawnie uzasadniony interes, stosowny rejestr, nieruchomość przez jednostkę, próba wzruszenia, podstawa wpisu, podstawa wpisu prawa
Zobacz»

II Ca 802/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 20 sierpnia 2014

Data publikacji: 8 października 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

księga wieczysta, wniosek o wpis, gospodarka nieruchomościami, prawa własność, ustawa o gospodarce, nieważność decyzji
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, następstwo prawne, wniosek o wpis, grunt wydzielony pod drogi, gospodarka nieruchomościami, wnioskodawca, ustawa o księgach wieczystych, prawa własność, ustawa o gospodarce, podstawa do wpisu, własność gmin, nieważność decyzji, hipoteka, moc prawa, podgórze w krakowie, właściciel nieruchomości, stan prawny nieruchomości, decyzja samorządowego kolegium odwoławczego, uczestnik, akt notarialny
Zobacz»

II Ca 105/15

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 3 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

księga wieczysta, wpis prawa własności, podstawa wpisu, stan prawny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, wpis prawa własności, treść księgi wieczystej, przeprowadzenie reformy rolnej, wnioskodawca, rzeczywisty stan prawny, podstawa wpisu, nieruchomość zapisana w księdze, miejsce skarbu, dekret polskiego komitetu wyzwolenia, decyzja ministra rolnictwa, odpowiedni dokument, polski komitet wyzwolenia narodowego, własność skarbu państwa, orzeczenie sądów, stan prawny, stare miasto w poznaniu, minister rolnictwa i rozwoju wsi, możliwość usunięcia, wpis w działach
Zobacz»

II Ca 301/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 22 maja 2014

Data publikacji: 18 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

księga wieczysta, nieruchomość, współwłaściciel, stan prawny, wpis prawa własności, wniosek o wpis
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, nieruchomość, decyzję wywłaszczeniową, współwłaściciel nieruchomości, decyzja o wywłaszczeniu, współwłaściciel, postępowanie o wpis, stan prawny nieruchomości, wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego, wzmianka o wszczęciu, stan prawny, prawa własność nieruchomości, data ostateczności decyzji, nabycie pierwotne, wpis prawa własności, tryb wywłaszczania nieruchomości, skarb państwa, wniosek o wpis, droga wywłaszczenia, przejście prawa własności
Zobacz»

II Ca 14/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wpis prawa własności, wpis w księdze wieczystej, podstawa wpisu, udział, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • częściowe zniesienie współwłasności, wpis prawa własności, własność w udziale, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu rejonowego, powstanie odrębnej własności lokalu, częściowe uwzględnienie wniosku, przedmiotowa księga wieczysta, wpis w księdze wieczystej, ustanowienie odrębnych własności lokali, podstawa wpisu, konstytucja, udział, treść prawomocnego orzeczenia, ogół prawa, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, sposób ustanowienia odrębnej własności, dokonanie wpisu, godzenie
Zobacz»

II Ca 16/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wpis prawa własności, wpis w księdze wieczystej, podstawa wpisu, udział, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • częściowe zniesienie współwłasności, wpis prawa własności, własność w udziale, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu rejonowego, powstanie odrębnej własności lokalu, częściowe uwzględnienie wniosku, przedmiotowa księga wieczysta, wpis w księdze wieczystej, ustanowienie odrębnych własności lokali, podstawa wpisu, konstytucja, udział, treść prawomocnego orzeczenia, ogół prawa, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, sposób ustanowienia odrębnej własności, dokonanie wpisu, godzenie
Zobacz»

II Ca 17/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wpis prawa własności, wpis w księdze wieczystej, podstawa wpisu, udział, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • częściowe zniesienie współwłasności, wpis prawa własności, własność w udziale, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu rejonowego, powstanie odrębnej własności lokalu, częściowe uwzględnienie wniosku, przedmiotowa księga wieczysta, wpis w księdze wieczystej, ustanowienie odrębnych własności lokali, podstawa wpisu, konstytucja, udział, treść prawomocnego orzeczenia, ogół prawa, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, sposób ustanowienia odrębnej własności, dokonanie wpisu, godzenie
Zobacz»

II Ca 15/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 3 lutego 2014

Data publikacji: 25 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 55%

Wspólna treść

wpis prawa własności, wpis w księdze wieczystej, podstawa wpisu, udział, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • częściowe zniesienie współwłasności, wpis prawa własności, własność w udziale, ekspektatywa odrębnej własności lokalu, postanowienie sądu rejonowego, powstanie odrębnej własności lokalu, częściowe uwzględnienie wniosku, przedmiotowa księga wieczysta, wpis w księdze wieczystej, ustanowienie odrębnych własności lokali, podstawa wpisu, konstytucja, udział, treść prawomocnego orzeczenia, ogół prawa, wpis do ksiąg wieczysty, nieruchomość, sposób ustanowienia odrębnej własności, dokonanie wpisu, godzenie
Zobacz»

III Ca 387/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018

Data publikacji: 31 sierpnia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

księga wieczysta, wpis prawa własności, nieruchomość, wniosek o wpis prawa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, wpis prawa własności, nieruchomość, następstwo prawne, przysądzenie, decyzja o przekształceniu, postępowanie wieczystoksięgowe, w prawo, hipoteka, wnioskodawca, wieczysty dłużnik, następca prawny, właściciel, wniosek o wpis prawa, prawa własność nieruchomości, żądany wpis, wniosek dokumentów, budynek stanowiących odrębne nieruchomości, treść i forma wniosku
Zobacz»

II Ca 647/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kaliszu

Data orzeczenia: 10 grudnia 2013

Data publikacji: 9 kwietnia 2014

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

księga wieczysta, miasto, wpis prawa własności, decyzja administracyjna, dokonanie wpisu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, miasto i gmin, wniosek miasta, hipoteka, nabycie własności w drodze, ustawa o księgach wieczystych, kierownik urzędu rejonowego, zamiejscowy wydział ksiąg wieczystych, miasto, rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, wpis prawa własności, decyzja administracyjna, zasadzie wpisu, rodzaj rozporządzeń, podstawa nabycia prawa własności, apelacja miasta, dokonanie wpisu, moc prawa, właściciel ujawniony w księdze, nabycie własności z mocy
Zobacz»

II Ca 585/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 31 maja 2016

Data publikacji: 23 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

księga wieczysta, dokonanie wpisu, podstawa wpisu, wniosek o wpis, wpis prawa własności, udział
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • księgi wieczyste
 • Ważne frazy
  • księga wieczysta, postanowienie sądu powiatowego, częsty spadek, część spadku, dokonanie wpisu, podstawa wpisu, przeszkoda do dokonania wpisu, dziecko rodzeństwa, wniosek o wpis, wpis prawa własności, treść księgi wieczystej, odpis postanowienia, dokonanie wpisu prawa własności, wnioskodawczyni, karta, przedmiotowa księga wieczysta, wniosek dokumentów, udział, udział spadkowy, treść odpisu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aleksandra Rogowa
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Blumczyńska,  Ewa Fras-Przychodni
Data wytworzenia informacji: