Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 1469/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2017-03-16

I ACa 748/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 czerwca 2013

Data publikacji: 11 lutego 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

umowa zbycia udziałów, spółka, zgromadzenie wspólnika, pozwany, pozorność, czynność prawna, umowa sprzedaży udziału, mąż, forma pisemna z podpisami
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • umowa zbycia udziałów, spółka, zgromadzenie wspólnika, nabywca udziałów, oświadczenie woli, dofinansowanie spółki, pozwany, pozorność, nabycie udziałów, udział w kapitale zakładowy, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, czynność prawna, udział w spółce, umowa sprzedaży udziału, legitymacja, mąż, rzeczywisty wspólnik, stwierdzenie nieważności uchwały, powództwo ewentualne, forma pisemna z podpisami
Zobacz»

I ACa 704/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 24 kwietnia 2013

Data publikacji: 22 października 2013

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółka, pozwany, zbycie, zgromadzenie wspólnika, sprzedaż udziału, cena
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, pozwany, zbycie, zgromadzenie wspólnika, dywidenda, zbyty udział, sprawa spółki, sprzedaż udziału, cena, zamiar zbycia, oferta dzierżawy, dzierżawca, rozwiązanie spółki, konflikt pomiędzy stronami, finansowa spółka, pojazd, zatwierdzenie sprawozdania, warunek zbycia, bar gastronomiczny, ważna przyczyna
Zobacz»

XXIII Ga 198/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 maja 2018

Data publikacji: 4 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 41%

Wspólna treść

spółka, umowa sprzedaży udziału, zbycie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, uczestnik, umowa sprzedaży udziału, wgląd, umowa spółki, wnioskodawca, udostępnienie, zbycie, zamiar zbycia, dokument i księga, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, cela sprzeczna z interesami, interes spółki, księga spółki, prawo kontroli wspólnika, prawo indywidualnej kontroli, wykonanie prawa, żądanie realizacji, warszawa w warszawie, zarząd
Zobacz»

XVI GC 1333/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 4 maja 2018

Data publikacji: 16 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, spółka, umowa sprzedaży udziału, siedziba, pozwany, umowa zbycia udziałów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, zwyczajne zgromadzenie wspólników, spółka, umowa sprzedaży udziału, udzielenie absolutorium, umowa spółki, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, przedmiot udzielenia, członek zarządu, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania, przedmiot rozpatrzenia, zamiar zbycia, siedziba, nabywca, stwierdzenie nieważności uchwały, protokół z rozprawy, pozwany, skorzystanie z prawa pierwszeństwa, umowa zbycia udziałów, zbyty udział
Zobacz»

XVI GC 485/09

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 19 marca 2012

Data publikacji: 24 kwietnia 2014

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, umowa sprzedaży udziału, kodeks spółek handlowych, zbycie, pozwany, siedziba
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, umowa sprzedaży udziału, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, uchwały nieistniejące, interes prawny, ustalenie nieistnienia uchwały, kodeks spółek handlowych, uchwała zgromadzenia wspólników, zgromadzenie wspólników z dniem, zgromadzenie wspólników spółki, skuteczność umowy sprzedaży, udział w spółce, prawo austriackie, zgoda na zbycie udziałów, zbycie, pozwany, stwierdzenie nieważności uchwały, siedziba, wspólnik pozwanej spółki, istnienie stosunku prawnego
Zobacz»

VI GC 110/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 stycznia 2018

Data publikacji: 15 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 38%

Wspólna treść

spółka, sprzedaż udziału, zbycie, cena, udziałowiec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, sprzedaż udziału, zezwolenie na zbycie, wartość udziałów, pozwana spółka, wartość bilansowa, zbycie, porządek obrad, cena, podjęcie uchwały, zaskarżona uchwała, biegły rewident, upoważnienie zarządu, aktywa netto, transakcja sprzedaży, aktyw, wyrażenie zgody na zbycie, udziałowiec, metoda szacowania, wspólnik mniejszościowy
Zobacz»

I ACa 1113/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 27 lipca 2017

Data publikacji: 3 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, zbycie, sprzedaż udziału, umowa sprzedaży, pozwany, kodeks spółek handlowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, zbycie, sprzedaż udziału, zgoda zgromadzenia wspólników, prawo pierwokupu, podwyższenie kapitału zakładowego, udział w pozwanej spółce, umowa sprzedaży, prawo pierwszeństwa nabycia udziałów, dobry obyczaj, stwierdzenie nieważności uchwały, pozwany, przepis kodeksu spółek handlowych, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wyrażenie zgody na zbycie, wspólnik pozwanej spółki, zgoda na zbycie udziałów, kodeks spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki
Zobacz»

V ACa 738/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 18 października 2012

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

spółka, umowa sprzedaży, umowa zbycia udziałów, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, umowa sprzedaży, sprzedaż ruchomości, akt prokuratury rejonowej, uchwała wspólników spółki, stwierdzenie nieważności umowy sprzedaży, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa zbycia udziałów, zbycie nieruchomości, rejestr, ustalenie nieistnienia uchwały zgromadzenia, oddalenie wniosku powoda, wniosek natury prawnej, wniosek powodów o zawieszenie, wiadomość o uchwale, sprzedaż nieruchomości, ustalenie nieważności, przedmiotowa umowa sprzedaży, pozwany, należna stawka podatku
Zobacz»

I ACa 690/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 października 2014

Data publikacji: 5 lutego 2015

Poziom podobieństwa: 34%

Wspólna treść

spółka, zgromadzenie wspólnika, pozwany, zbycie, umowa sprzedaży udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, zgromadzenie wspólnika, udział w pozwanej spółce, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, rozwiązanie spółki, prezes zarządów, pozwany, konflikt pomiędzy wspólnikami, program naprawczy, zbycie, warunkowa umowa sprzedaży udziałów, zgromadzenie wspólników pozwanej spółki, minister spraw wewnętrznych i administracji, śródmieście w łodzi, dobrowolne poddanie, umowa sprzedaży udziału, umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, zarząd pozwanej spółki, działalność pozwanej spółki, wykreślenie z działu
Zobacz»

IX GC 781/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 4 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, zbycie, spółka, umowa, pozwany, sprzedaż udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, zbycie, umowa spółki, zgromadzenie wspólników z dniem, zarząd, prawo pierwokupu, zbyty udział, spółka, umowa, umowa z dniem, pozwany, zastawienie udziału, sprzedaż udziału, stwierdzenie nieważności uchwały, zgoda zgromadzenia wspólników, protokół zgromadzenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, wpływem gróźb, ogólna sytuacja, wspólnik w osobie
Zobacz»

VIII Ga 169/18

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 18 maja 2018

Data publikacji: 24 lipca 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Wspólna treść

spółka, zbycie, udział, zgromadzenie wspólnika, umowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, zbycie, umowa spółki, interes spółki, wnioskodawca, zgoda spółki, udział, zgromadzenie wspólnika, ważny powód, zezwolenie na zbycie, zarząd, zgoda na zbycie udziałów, zastawienie udziału, udział przez wspólnika, brak zgody, wymóg jednomyślności, pozwolenie, udział w spółce, wyrażenie zgody, umowa
Zobacz»

I ACa 302/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 25 października 2017

Data publikacji: 26 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

pozwany, udział, kodeks spółek handlowych, zgromadzenie wspólnika
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • objęcie udziałów, udział w powodowej spółce, pozwany, udział, kodeks spółek handlowych, wartość nominalna, oświadczenie woli, zgromadzenie wspólnika, szerokie pełnomocnictwo, zgromadzenie wspólników powodowej spółki, przystąpienie do spółki, spółka jednoosobowa, udział w zgromadzeniu wspólników, udział w podwyższonym kapitale, interes prawny, podwyższony kapitał zakładowy, poznanie, przepis kodeksu spółek handlowych, obniżanie kapitałów, przyczyna objęcia
Zobacz»

XX GC 1132/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 30 listopada 2016

Data publikacji: 18 października 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

zgromadzenie wspólnika, spółka, zbycie, umowa sprzedaży udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zgromadzenie wspólnika, notariusz, spółka, walne zgromadzenie, lista obecności, plik dokumentu, uchwała wspólnika, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, cały kapitał, dokument do podpisu, umowa kupna, zbycie, stwierdzenie nieważności uchwały, zgromadzenie wspólników spółki, sprzedaż udziałów w spółce, umowa sprzedaży udziału, udział w kapitale zakładowy, zwołanie zgromadzenia, zgoda na zbycie, konflikt
Zobacz»

VIII GC 94/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2018

Data publikacji: 18 kwietnia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 31%

Wspólna treść

spółka, zgromadzenie wspólnika, umowa sprzedaży udziału
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • wspólny przedstawiciel, spółka, głos, zgromadzenie wspólnika, umowa spółki, wartość, umowa sprzedaży udziału, stwierdzenie nieważności uchwały, zarząd, dokonanie wpisu do rejestru, częściowy dział spadku, rok obrotowy, nieistnienie uchwały, wykonywanie praw udziałowych, żądanie ewentualne, wniosek o dokonanie wpisów, umowa o częściowy dział, małoletni, lista, uchwała wspólnika
Zobacz»

XIII Ga 513/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 listopada 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

spółka, zbycie, udział, umowa, zgromadzenie wspólnika, zawarcie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • spółka, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie, udział, umowa, oświadczenie woli, stosunek spółki, prawo i obowiązek, przedsiębiorstwo, nabywca, spadkobierca, zgromadzenie wspólnika, umowa przedwstępna, następstwo prawne, prawo nabycia, zapis umowy spółki, inwestor, zawarcie, zawarcie umowy, porozumienie
Zobacz»

I ACa 115/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Data orzeczenia: 2 kwietnia 2014

Data publikacji: 25 sierpnia 2014

Poziom podobieństwa: 30%

Wspólna treść

spółka, zbycie, zgromadzenie wspólnika, udział, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Ważne frazy
  • zezwolenie na zbycie, spółka, zbycie, zgromadzenie wspólnika, zbyty udział, głosowanie, pozwana spółka, głos, umowa spółki, udział, kandydatura, kapitał zakładowy, zaskarżona uchwała, odmowa udzielenia zezwolenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, przewodnicząca zgromadzenia, wyrażenie zgody na zbycie, pozwany, nieważność uchwały, porządek obrad
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Komorniczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Małecka
Data wytworzenia informacji: