Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 1527/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-09-29

II C 1070/16

postanowienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 26 lipca 2017

Data publikacji: 29 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, próba zatrudnienia, centrum, przeprowadzona egzekucja, poniesienie kosztów procesu, powództwo o kwotę, zasada słuszności, wytoczenie powództwa, sytuacja materialna, pozwany koszt, podejmować próby, rozstrzyganie o istnieniu, przegranie sprawy przez stronę, możliwość stosowania wykładni, pozwane roszczenie, przesłanka zastosowania zasady, cofnięcie pozwu przez stronę, postanowienie o umorzeniu, ograniczona kontrola
Zobacz»

VI Gz 323/14

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 31 grudnia 2014

Data publikacji: 30 stycznia 2015

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, koszty stawiennictwa, stawka ustawowa, spłata zadłużenia, pełnomocnik powodów na rozprawie, skapitalizowana odsetka, procesowe cofnięcie, pretensja powoda, zażalenie powoda, zachód, koszt procesu według norm, uznanie powództwa, rejonowy lublin, pozew o zapłatę, żądanie zapłaty kwot, zasądzenie kosztów, należność główna, wniesienie pozwów, przegranie procesu
Zobacz»

II C 270/17

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 3 października 2017

Data publikacji: 5 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, zasądzenie kosztów postępowania sądowego, produkt leczniczy, uwzględnienie opłaty, należność główna, pierwsza czynność procesowa, odmienne traktowanie, rozpoczęcie rozprawy, dzień wniesienia pozwu, podstawa do zastosowania przepisu, celowe dochodzenie, proces, celowa obrona, udzielenie ochrony prawnej, upływ terminów płatności, dochodzenie prawa, wytoczenie powództwa, lublin, szykana
Zobacz»

I C 2688/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2016

Data publikacji: 7 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, podstawa prognozowania, powództwo bez zrzeczenia, konieczność dokonania korekty, energia elektryczna, wezwanie do zapłaty, wniosek pozwany o zasądzenie, korekta faktury, pozew ze zrzeczeniem, sprzeciw, strona powodowa kosztów procesu, wyrok stały, ostateczne stanowisko, damy powodu, nakaz zapłaty, rozmowa, należność główna, roszczenie, przegranie sprawy przez stronę
Zobacz»

II Ca 572/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 29 grudnia 2017

Data publikacji: 9 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, skuteczne cofnięcie pozwu, zgoda na cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pozwany, roszczenie na etapie, wydanie merytorycznego orzeczenia, prawo i możliwości, wyrok zaoczny, etap postępowania apelacyjnego, skuteczność cofnięcia pozwu, doręczony odpis, pozew ze skutkiem prawnym, wyrok i postępowanie, odpis pozwów, spółka komandytowo-akcyjna, pozew w przedmiotowej sprawie, odpis apelacji, wpływ na skuteczność, wyznaczona rozprawa
Zobacz»

I C 87/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Ciechanowie

Data orzeczenia: 29 czerwca 2016

Data publikacji: 20 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, myjka ciśnieniowa, pozwany, radca prawny, rozpoczęcie rozprawy, opłata skarbowa, uzasadnienie odpowiedzi na pozew, sztuka wartości, zgoda na cofnięcie pozwu, wytoczenie powództwa, pozew ruchomości, komornik sądowy, koszt procesu według norm, postępowanie w stosunkach, opona, potwierdzenie odbioru pisma, żądanie ochrony prawnej, wyrażenie zgody, skierowanie sprawy na rozprawę, zasądzenie kosztów procesu
Zobacz»

II Cz 2349/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 grudnia 2014

Data publikacji: 6 sierpnia 2015

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, cofnięcie pozwu, pierwsza czynność procesowa, procesowe żądanie, wytoczenie powództwa, damy powodu, koszt procesu powodów, wydanie nakazu zapłaty, pozwany koszt, agencja nieruchomości rolna, cofnięcie powództwa, zażalenie, konieczność sformułowania, zniesienie kosztów, koszt strony, ciężar zwrotu kosztów, cofnięcie pozwu na żądanie, wymagalne roszczenie powoda, zaniechanie obciążania, wniosek o zasądzenie
Zobacz»

IX Ca 91/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 2 lutego 2015

Data publikacji: 5 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, obejście prawa, przejaw odwołalności czynności procesowych, umowa bankowa, zasada dyspozycyjności, oświadczenie o cofnięciu pozwu, sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny, wyrok zaoczny, pozwany, pierwotny wierzyciel, wyrok oddalający powództwa, uznanie cofnięcia pozwu, możność decydowania, czynność cofnięcia pozwu, drugi koniec polski, skutek procesowy, data i przyczyna, zasady współżycia społecznego, ponowne złożenie pozwu, ostateczne uznanie
Zobacz»

I C 1177/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 3 lipca 2017

Data publikacji: 2 sierpnia 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • zgoda na cofnięcie pozwu, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, wyrażenie zgody na cofnięcie, skuteczne cofnięcie powództwa, wyrażać zgodę, tydzień pod rygorem, pozew w elektronicznym postępowaniu, oświadczenie o cofnięciu pozwu, rygor uznania, termin do złożenia oświadczenia, rozpoczęcie rozprawy, wyrok stały, elektroniczne postępowanie upominawcze, wydanie wyroku, postanowienie o umorzeniu, postępowanie w sprawie, zarządzenie, sentencja postanowienia, warszawa, pełnomocnik powódki
Zobacz»

VI Gz 237/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 24 listopada 2017

Data publikacji: 4 grudnia 2017

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, damy powodu, wytoczenie sprawy, pierwsza czynność procesowa, rezygnacja z ochrony, należność główna i odsetka, koszt postępowań zażaleniowy, zażalenie, nakaz zapłaty, pozwany, spłata należności w ratach, powodu kosztów, zasądzenie należności głównej, ewentualność zastosowania, żądanie zasądzenia należności, umorzenie postępowań, rodzaju sformułowań, ugoda przed mediatorem, wytoczenie powództwa, cała dochodzona kwota
Zobacz»

I C 67/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Przasnyszu

Data orzeczenia: 26 kwietnia 2016

Data publikacji: 8 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 33%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, na raty, zwłoka w zapłacie należności, umorzenie postępowań, zgoda na spłatę zadłużenia, koszt procesu, powodowy zakład, cofnięcie powództwa, otrzymanie pozwu, województwo, ograniczenie żądania pozwu, przelew, pierwsza wpłata, skuteczne cofnięcie pozwu, faktura, wezwanie do zapłaty, dzień wytoczenia powództwa, roszczenie w zakresie kwot, płatność
Zobacz»

VI Gz 173/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 17 sierpnia 2016

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, wypadek cofnięcia pozwu, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przyczyna cofnięcia pozwu, rozstrzyganie o kosztach procesu, pozwany, profesjonalny pełnomocnik, zasądzenie kosztów postępowania zażaleniowego, zażalenie, pochopne działanie, odpowiedzialność za wynik sprawy, stanowisko doktryny, bezprzedmiotowość roszczenia, pismo o cofnięciu, rezygnacja z dochodzenia roszczenia, przyznanie kosztów, kloc, rozprawa w dniach, procesowe cofnięcie, otrzymanie odpisu sprzeciwu
Zobacz»

VI Gz 46/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 22 lutego 2016

Data publikacji: 25 lutego 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, połowa opłaty od pozwu, wytoczenie powództwa, pozwany, wyznaczenie rozprawy, zwrot połowy opłaty, gwarant, złożenie odpowiedzi na pozew, pismo o cofnięciu, stosunek prawny gwarancji ubezpieczeniowej, wypłata środków z gwarancji, ubezpieczyciel, postanowienie w przedmiocie zwrotu, przyczyna cofnięcia pozwu, data nadania pisma, celowa obrona, daty wytoczenia, zażalenie, wysłanie zawiadomienia, zaskarżone postanowienie w przedmiocie
Zobacz»

VIII Gz 346/16

zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 12 grudnia 2016

Data publikacji: 22 grudnia 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, zaspokojenie przez stronę, górnik, pozwany, dochodzone roszczenie, zażalenie, całkowite wycofanie, ustalenie w przedmiocie, zbędność wyrokowania, wniosek i zakończenie, żądanie o zasądzenie kosztów, przegranie sprawy przez stronę, gorzów wielkopolski, pozwane roszczenie, roszczenie nowe, zasądzenie przez sąd rejonowy, ostatnia propozycja, koszt procesu, cofnięcie pozwu przez stronę, żądanie przyznania kosztów
Zobacz»

III Cz 1066/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 20 września 2016

Data publikacji: 23 września 2016

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • rozpoczęcie rozprawy, cofnięcie pozwu bez zrzeczenia, dotychczasowe oświadczenia, moment wywołania, ewentualny materiał, jednoczesna zgoda, niekwestionowany pogląd, oświadczenie i twierdzenie, doprowadzenie sprawy, odpis pisma powodów, sprawa do końca, wycofanie pozwu, nieistniejące długi, zażalenie, obejście prawa, cofnięcie pozwu i zrzeczenia, przejaw odwołalności czynności procesowych, wywołanie sprawy, wyraz prawa, dysponowanie przedmiotem
Zobacz»

VIII Gz 94/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 17 kwietnia 2018

Data publikacji: 21 maja 2018

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, damy powodu, pierwsza czynność procesowa, pozwany, cofnięcie pozwu, postępowanie likwidacyjne, stanowisko ubezpieczycieli, wytoczenie sprawy, pozwany ubezpieczyciel, kalkulacja, bezsporna część, dochodzenie roszczenia na drodze, zdanie powoda, możliwość dochodzenia roszczenia, koszt naprawy, zgłoszenie szkody, roszczenie na drogę sądową, zaspokojenie roszczenia, wysokość należnego odszkodowania, stan poprzedni
Zobacz»

VIII Gz 109/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 8 maja 2017

Data publikacji: 15 maja 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • pozwany, wytoczenie powództwa, odzyskanie należności, likwidacja spółki, wartość opłaty od pozwu, centrum, cofnięcie pozwu, świadczenie bez konieczności, górnik, zażalenie, cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem, zapłata, oświadczenie o cofnięciu pozwu, strona powodowa, roszczenie, podstawa do wytoczenia, należność główna wraz, proces, równa wartość, postanowienie sądu rejonowego szczecin
Zobacz»

V ACa 96/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 23 maja 2014

Data publikacji: 27 sierpnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, pozwany, wytoczenie powództwa, przepis o kosztach procesu, przypadków cofnięcia, wytoczenie pozwu, nieruchomość rolna skarbu państwa, powódkę własności, podstawa do umorzenia, chwilę wytoczenia, przeniesienie, zastępstwo procesowe według norm, własność nieruchomości, postaci gruntów, ocena przez sąd druga, zarys metodyk, komentarz aktualizowany do kodeksu, roszczenie na etapie, spór z powódką, decyzja o cofnięciu
Zobacz»

II C 2762/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie

Data orzeczenia: 26 lutego 2015

Data publikacji: 22 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • cofnięcie pozwu, rozpoczęcie rozprawy, pierwsza czynność procesowa, regionalny zarząd gospodarki wodnej, wniesienie pozwów, zgoda na cofnięcie powództwa, połowa uiszczonej opłaty, pozwany, zmiana okoliczności faktycznych, udzielenie ochrony prawnej, damy powodu, uznanie cofnięcia pozwu, prezes krajowego zarządu gospodarki, krajowy zarząd gospodarki wodnej, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki, wola, postępowanie w następstwie, cofnięcie powództwa bez zrzeczenia, instytucja cofnięcia, zasada prawna
Zobacz»

VIII Cz 1285/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Toruniu

Data orzeczenia: 27 października 2017

Data publikacji: 23 listopada 2017

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

koszty procesu
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wytoczenie powództwa, pozwany, pierwsza czynność procesowa, przyczyna cofnięcia, cofnięcie pozwu, pozwana kwota, wypłacone odszkodowanie, konkretne wyceny, oczekiwana wysokość, powództwo w odpowiedzi, koszt postępowań zażaleniowy, bogata praktyka, sad rejonowy w grudziądzu, brakująca kwota odszkodowania, świadomość wysokości, zaproponowana kwota, zwrot kosztu procesu, decyzja w sprawie wysokości, ubezpieczyciel, kwota przyznanego świadczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Komorniczak
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Hoffa
Data wytworzenia informacji: