Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
6930

XII C 1921/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-10

Data publikacji: 2018-05-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1921/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 25 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Jacek Musielak Protokolant: p.o. stażysty Aleksandra Strzałkowska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa A. M. przeciwko E. L. o ochronę dóbr osobistych I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda i z tego tytułu zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 1637 zł
Czytaj więcej»

XII C 1923/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-01

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 1923/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Maria Prusinowska Protokolant p.o. stażysty Justyna Wojciechowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2016 r. w P. w sprawie z powództwa (...) Ltd z siedzibą w K. S. w I. przeciwko pozwanemu R. R. PESEL (...) o zapłatę oddala powództwo. SSO Maria Prusinowska UZASADNIENIE Pozwem wniesionym dnia 13 sierpnia 2015 r. powód (..
Czytaj więcej»

XII C 1928/15

wyrok

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-26

Data publikacji: 2017-07-13

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1928/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 8 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Flisikowska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Anna Krzemińska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Powiat (...) przeciwko Skarb Państwa Wojewoda (...) o zapłatę 1.Zasądza od pozwanego Skarbu Państwa Wojewody (...) na rzecz powoda Powiatu (...) kwotę 379.976, 96 złotych
Czytaj więcej»

XII C 1932/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-12-12

Data publikacji: 2019-12-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1932/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 26 listopada 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Hanna Flisikowska Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Anna Krzemińska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2019 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. J. , Ł. F. o zapłatę - roszczenia z umów bankowych 1 Zasądza solidarnie od pozwanych M. J. i Ł. F. : - kwotę 31
Czytaj więcej»

XII C 1933/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1933/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 21 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Anna Łosik Protokolant:Stażysta Anna Płóciniak po rozpoznaniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę 1 Powództwo oddala. 2 Zasądza od powoda na rzecz pozwanego kwotę 7.217zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. SSO An
Czytaj więcej»

XII C 1934/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-10-23

Data publikacji: 2018-10-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1934/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 3 sierpnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Łosik Protokolant: p.o. stażysty Anita Grześkiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko P. L. o zapłatę 1.Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 217.697,59 zł (dwieście siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdzi
Czytaj więcej»

XII C 1940/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-20

Data publikacji: 2016-07-12

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1940/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 9 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Ewa Hoffa Protokolant:Starszy sekretarz sądowy K. T. po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa P. Z. / PESEL: (...) / przeciwko A. D. / PESEL:(...) / i J. D. / PESEL: (...) / o zapłatę I Uchyla nakaz zapłaty z dnia 8 października 2014 r. wydany w sprawie XII Nc 334/14 przez Sąd Okręgowy
Czytaj więcej»

XII C 1944/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-01-29

Data publikacji: 2014-04-23

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt Sygnatura WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Magdalena Horbacz Protokolant Joanna Bendlewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 stycznia 2014 r. w P. sprawy z powództwa S. S. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) G. o uchylenie uchwały 1 uchyla uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej (...) G. z dnia 1 lipca 2013r. 2 kosztami procesu obciąża pozwaną i na tej podstawie zasądza od
Czytaj więcej»

XII C 1961/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-01-16

Data publikacji: 2018-01-24

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1961/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 3 stycznia 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Jacek Musielak Protokolant:p.o. Stażysty Krzysztof Pawlak po rozpoznaniu w dniu 3 stycznia 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa J. U. przeciwko H. B. (1) , D. B. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 Nakazuje pozwanemu H. B. (1) złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesi
Czytaj więcej»

XII C 2000/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2019-04-15

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt XII C 2000/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 28 lutego 2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Hanna Ratajczak Protokolant: Starszy sekretarz sądowy Katarzyna Słup- Ostrawska po rozpoznaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w Poznaniu sprawy z powództwa B. K. (1) przeciwko A. P. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną ( art. 527 kc ) 1 Uznaje za bezskuteczną w stosunku do powódki umowę darowizny nieruchom
Czytaj więcej»