Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
7098

I C 313/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-20

Data publikacji: 2016-10-31

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 313/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań , dnia 20 lipca 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Sławomira Hańczewska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Szulc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 lipca 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa I. (...) w W. przeciwko T. P. (1) o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 309.175,67 zł (trzysta dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych sześćdzies
Czytaj więcej»

I C 518/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-15

Data publikacji: 2016-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 518/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 15 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Sławomira Hańczewska Protokolant: p.o stażysty Katarzyna Makarewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa E. D. i R. D. (1) przeciwko (...) .z.o.o w P. . o zapłatę: 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 76.858,74 złotych(siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemse
Czytaj więcej»

I C 526/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-13

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 526/ 14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 lipca 2016r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Sławomira Hańczewska Protokolant: st. sek. sąd. Monika Szulc po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2016r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. G. (1) przeciwko (...) Sp. z o.o. w P. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego na rzecz powodów kwotę 53.524,78 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia cztery zł siedemdziesiąt osiem gr. ) z
Czytaj więcej»

I C 282/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-07-01

Data publikacji: 2016-07-29

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lipca 2016 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Izbaela Korpik Protokolant: st.sekr.sąd Katarzyna Szadeberg po rozpoznaniu w dniu 1 lipca 2016 roku w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. S. przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu w P. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 kosztami procesu obciąża powódkę i z tego tytułu zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3617 zł SSO Izabela Korpik UZASAD
Czytaj więcej»

I C 301/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-02-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 301/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Maderak po rozpoznaniu w dniu 04 stycznia 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa J. B. przeciwko W. B. , M. B. , A. Ś. (1) , A. Ś. (2) o zapłatę 1 Oddala powództwo; 2 Kosztami sądowymi obciąża powódkę w zakresie przez nią poniesionym, odstępując od obciążania powódki
Czytaj więcej»

I C 278/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-09-28

Data publikacji: 2018-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 278/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot.sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 19 września 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko A. M. (1) o zapłatę 1 zasądza od pozwanego A. M. (1) na rzecz powoda (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 114.660,57 zł ( słownie: sto czternaście tysięcy
Czytaj więcej»

I C 1397/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 1397/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 30 maja 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st. sekr. sąd. Maria Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2018 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. przeciwko A. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną 1 uznaje za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) Spółka z o.o. z siedzibą w
Czytaj więcej»

I C 1406/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1406/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: p.o. stażysty Agnieszka Maderak po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Akademii Wychowania Fizycznego im. E. P. w P. przeciwko Stowarzyszeniu (...) z siedzibą w P. o opróżnienie lokalu użytkowego 1 Nakazuje pozwanemu wydania powodowi lokalu użytkowego znajd
Czytaj więcej»

I C 1484/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-04-19

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

I C 1484 /16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 lutego 2017r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Sławomira Hańczewska Protokolant: p.o. stażysty Monika Białęcka po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa: A. G. (1) przeciwko: Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli 1 Zobowiązuje pozwaną do złożenia oświadczenia woli następującej treści: „ Spółdzie
Czytaj więcej»

I C 1504/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-04-06

Data publikacji: 2016-05-30

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Sąd w tym zakresie wskazuje, iż do zmiany udziałów konieczne jest podjęcie dwóch uchwał - pierwszej, wyrażającej zgodę na taką zmianę oraz drugiej, stanowiącej udzielenie pełnomocnictwa do zawierania umów korygujących udziały w nieruchomości wspólnej i to ze skutkiem dla wszystkich współwłaścicieli.
Sygnatura akt I C 1504/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Anna Goździewicz Protokolant: st. sekr. sąd. Blandyna Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Miasta G. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) - o uchylenie uchwały 1 Uchyla uchwałę pozwanej Wspólnoty nr (...) z dnia 2 grudnia 2014r. w § 2. 2 W pozostałym z
Czytaj więcej»