Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4631

III K 242/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-01-02

Data publikacji: 2017-01-31

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Biernikowicz Protokolant: p.o. staż. Klaudia Tadych w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Trzciance Macieja Grygiela po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 14 stycznia 2016 r., 7 marca 2016 r., 19 sierpnia 2016 r., 27 września 2016 r., 28 października 2016 r., 19 grudnia 2016 r. sprawy karnej: L. J. ( J. ), syna B. i K. z domu M. urodzoneg
Czytaj więcej»

III K 258/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-09-16

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Dorota Biernikowicz Protokolant: prot. Eliza Przybylska przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto w Poznaniu – Szymona Dąbrowskiego po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 26.03.2015r., 26.05.2015r., 26.08.2015r., 22.10.2015r., 16.12.2015r., 22.02.2016r., 28.04.2016r., 12.05.2016r., 21.06.2016r., 02.09.2016r. sprawy karnej przec
Czytaj więcej»

III K 90/14

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-09-09

Data publikacji: 2014-10-21

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: - rozgraniczenie usiłowania udolnego (art. 13§1 k.k.) i nieudolnego (art. 13§2 k.k.) - brak możliwości przy ponownym rozpoznaniu sprawy uzupełnienia opisu czynu o znamię typu czynu zabronionego i jego skutki w zw. z treścią art. 443 k.p.k.
WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2014r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Tomasz Borowczak (spr.) Sędziowie: SSO Mariola Skierś Ławnicy: Halina Krzywińska, Marek Karbowski, Stanisław Woźniak Protokolant: st. prot. sąd. Marcin Kotlicki w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasza Biela po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 8 i 10 lipca oraz 5 września 2014r. sprawy: a) J. M. , urodzonego w dniu (...) w S. , sy
Czytaj więcej»

XIV C 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2017-08-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt XIV C 248 / 16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 20 17 r. Sąd Okręgowy w P. XIV Wydział Cywilny z siedzibą w P. w składzie następującym: Przewodniczący SSO J. Grudziński Protokolant st. prot. sąd. A. Oszczypała po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w P. sprawy z powództwa M. H. ( H. ) przeciwko (...) Osiedle (...) , B, C w W. o ustalenie 1 Oddala powództwo; 2 Zasądza od powoda M. H. na rzecz pozwanej (...) Osiedle (...) , B, C w W. kwotę 377 zł (trzysta siede
Czytaj więcej»

XVI K 216/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-07-03

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt. XVI K 216/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2014r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w XVI Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Agata Adamczewska Protokolant: prot. sąd. K. B. w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Środzie Wielkopolskiej Sławomira Przymusiaka po rozpoznaniu w dniach: 25 marca 2014 r., 22 maja 2014 r., 03 lipca 2014 r. sprawy: D. K. (1) syna S. i T. zd. Sałata, urodzonego (...) w P. oskarżonego o to że: I w dniu 21 lutego 2012 r. w Ś.
Czytaj więcej»

XVI K 27/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-06-06

Data publikacji: 2014-09-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

2)W Y R O K 3)W I M I E N I U 4)RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ dnia 21 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w XVI Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący: SSO Piotr Michalski Ławnicy: Agnieszka Stengert Edward Szymański Protokolant: prot. sąd. A. D. przy udziale Ewy Kruś Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Wilda w Poznaniu po rozpoznaniu w dniach 31 marca i 19 maja 2014 r. sprawy: A D. B. ( B. ) , s. B. i K. z d. Sokół, ur. (...) w P. , oskarżonego o to, że: 1 w dniu 12 maja 2013 r. w P. na
Czytaj więcej»

XII C 1232/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-03-16

Data publikacji: 2017-05-16

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt XII C 1232/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ P. , dnia 16 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu XII Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSO Ewa Hoffa Protokolant:Starszy sekretarz sądowy Krystyna Wojciechowska-Trawka po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2017 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa B. N. (1) / PESEL : (...) / przeciwko N. Hurtownia (...) , (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. /KRS : (...) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I P
Czytaj więcej»

XII C 2031/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-06-09

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XII C 2031/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział XII Cywilny w składzie następującym: SSO Hanna Flisikowska st. sekr. sąd. A. K. po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2016 roku w Poznaniu sprawy z powództwa (...) z siedzibą we W. przeciwko Gminie C. o zapłatę 800.000,00 złotych 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 700.000,00 złotych ( siedemset tysięcy złotych ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 6 lipca 2015r. do dnia z
Czytaj więcej»

XVII Ka 1162/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-12-15

Data publikacji: 2017-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XVII Ka 1162/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu w XVII Wydziale Karnym – Odwoławczym w składzie: Przewodniczący: SSO Anna Judejko Protokolant: st. prot. sąd. Joanna Kurkowiak po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. sprawy G. N. obwinionej z art. 107 kw, art. 51 § 1 kw na skutek apelacji wniesionej przez obwinioną od wyroku Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie sygn. akt III W 69
Czytaj więcej»

III K 269/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2015-10-19

Data publikacji: 2015-11-30

trafność 100%

Istotność:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2015 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział III Karny w składzie: Przewodniczący: SSO Magdalena Grzybek Protokolant: st. prot. sąd. Agnieszka Klimczak przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Huberta Woźniaka po rozpoznaniu w P. na rozprawie w dniach: 26 maja 2014 roku, 11 września 2014 roku, 28 października 2014 roku, 4 grudnia 2014 roku, 11 lutego 2015 roku, 28 kwietnia 2015 roku, 9 września 2015 roku i 6 paździer
Czytaj więcej»