Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 184/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-10-19

POSTANOWIENIE

Poznań, dnia 19 października 2015r .

Sąd Okręgowy w Poznaniu w Wydziale III Karnym

w składzie:

Przewodniczący: SSO Dorota Biernikowicz

Protokolant: sędzia przewodnicząca

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu – Jacka Derdy

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19.10 2015r.

sprawy skazanego P. R. s. W. i D. z domu K., ur. (...) w P.

na skutek wniosku skazanego o wydanie wyroku łącznego

w przedmiocie umorzenia postępowania

postanawia

1.  na podstawie art. 572 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k., art. 575 a contrario k.p.k. i art. 339 § 3 pkt 1 k.p.k. oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 396) umorzyć postępowanie o wydanie wobec skazanego P. R. wyroku łącznego;

2.  na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2015r. do Sądu Okręgowego w Poznaniu wpłynął wniosek skazanego P. R. o wydanie wobec niego wyroku łącznego, obejmującego prawomocne skazania w sprawach objętych wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu o sygn. akt III K 426/05 oraz w sprawie VI K 1076/00 Sądu Rejonowego w Poznaniu. Skazany wskazał, że wnosi o wydanie wobec niego nowego korzystniejszego wyroku łącznego w związku ze zmianą przepisów kodeksu karnego.

Działając na podstawie art. 570 k.p.k. z urzędu Sąd ustalił w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, że P. R. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 28.10.1986 r. o sygn. akt V K 1202/86 za przestępstwo z art. 208 d k.k. popełnione w dniu 25.07.1985r. na karę 1 (jednego) roku i karę grzywny w wysokości 3000 zł, przy czym karę pozbawienia wolności darowano 4.11.1986r. na podstawie amnestii, a w dniu 4.12.1989r. wykonano karę grzywny;

II.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 22.01.1990 r. o sygn. akt VI K 4/90 za przestępstwo z art. 186 § 1 dk.k. popełnione od maja do 28.12.1989r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono na okres próby 4 (czterech) lat, postanowieniem z dnia 23.09.1993r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności; warunkowo przedterminowo zwolniony postanowieniem z dnia 22.09.1998r. z okresem próby do 25.11.2000r.

III.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 7.11.1991 r. o sygn. akt V K 613/91 za przestępstwa:

a)  z art. 184 § 1 d k.k. popełnione w okresie od 25.01.1990r. do 23.02.1991r. na karę 1 roku pozbawienia wolności;

b)  za przestępstwo z art. 204 § 1 d k.k. w zw. z art. 58 d k.k. popełnione w okresie od listopada do grudnia 1990r.na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny w wysokości 500.000 zł;

c)  za przestępstwo z art. 212 § 1 d k.k. w zw. z art. 58 d k.k. popełnione w okresie od 31.12.1990r. do 25.01.1991r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności;

d)  za przestępstwo z art. 212 § 1 d k.k. popełnione w dniu 12.02.1991r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

e)  za przestępstwo z art. 182 § 1 d k.k. popełnione w dniu 12.02.1991r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

za które to przestępstwa wymierzono skazanemu na podstawie karę łączną 2 lat pozbawienia wolności;

IV.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 22.11.1991 r. o sygn. akt V K 965/91 za przestępstwo z art. 12 § 1 d k.k. w zw. z art. 208 d k.k. popełnione w okresie 15/16 lipca 1991r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, oraz 200.000 zł grzywny;

V.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 19.08.1992 r. o sygn. akt V K 551/92, którym połączono kary pozbawienia wolności i kary grzywny w sprawach V K 613/91, V K 965/91 i wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 1.000.000 zł kary łącznej grzywny, przy czym 11.03.1995r. wykonano karę pozbawienia wolności, a w dniu 27.06.1994r. wykonano karę grzywny;

VI.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 7.10.1993 r. o sygn. akt IV K 750/93 za przestępstwo z 208 d k.k. w zw. z art. 60 § 1 dk.k. popełnione z 19 na 20.05.1993r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę grzywny 1.000.000 zł, za przestępstwo z art. 214 § 2 d k.k. w zw. z art. 60 § 1 d k.k. popełnione z 21 na 22.02.1993r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 203 § 1 d k.k. zw. z art. 60 § 1 dk.k. popełnione z 21 na 22.02.1993r. na karę 1 roku pozbawienia wolności i karę 500.000 zł grzywny, w miejsce których to kar jednostkowych wymierzono skazanemu łączna 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączna grzywny w wysokości 1.300.000 zł;

VII.  Sądu Rejonowy w Poznaniu z dnia 03.02.1994 r. o sygn. akt VI K 1282/93 za przestępstwo z art. 186 § 1 d k.k. w zw. z art. 60 § 1 d k.k. popełnione w okresie od 23.10.1992r. do maja 1993r. na karę 1 roku pozbawienia wolności ;

VIII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowy w Poznaniu z dnia 05.10.1994 r. o sygn. akt VI K 540/94 którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach VI K 4/90 i IV K 750/93 i wymierzono skazanemu łączną karę 3 lat pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 22.09.1998r. warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby do 25.11.2000r. ,

IX.  Sądu Rejonowego w Złotowie z dnia 02.02.1995 r. o sygn. akt II K 250/94 za przestępstwo z art. 208 d k.k. w zw. z art. 60 § 1 dk.k. popełnione w dn. 11/12.04.1992r. na karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności i karę 55,00 zł grzywny

X.  Sądu Rejonowego w Złotowie z dnia 28.12.1995 r. o sygn. akt II K 463/94 za przestępstwo z art. 12 § 1 d k.k. w zw. z art. 256 § 2 dk.k. popełnione w dn. 11.09.1994r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

XI.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowy w Złotowie z dnia 30.05.1996 r. o sygn. akt II K 193/96 którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach II K 250/94 i II K 463/94 i wymierzono skazanemu łączną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, postanowieniem z dnia 22.09.1998r. warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby do 25.11.2000r. ,

XII.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 28.12.2000 r. o sygn. akt VI K 1076/00 za przestępstwo z art. 209 § 1 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie od grudnia 1998r. do 27.12.2000 roku na karę 1 roku pozbawienia wolności (karę wykonano dniu 20.02.2003r.);

XIII.  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 20.01.2004 r. o sygn. akt V K 610/03 za przestępstwo z art. 310 § 2 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. i w zw. z art. 11 § 2 k.k. i art. 64 § 1 k.k. oraz art. 12 k.k. popełnione w dniu 18 lipca 2000 roku na karę 1 roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

XIV.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.09.2004 r. o sygn. akt III K 175/03 za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. popełnione w dniu 11.07.2002 roku na karę 15 lat pozbawienia wolności, za przestępstwa z art. 190 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. popełnione w okresie od maja 1999r. do lipca 2002r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 242 § 1 k.k. w zw. z art. 242 § 4 k.k. popełnione w okresie od 16.05.1999r. do 11.07.2002r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności, w miejsce których to kar jednostkowych wymierzono skazanemu łączna karę 15 lat pozbawienia wolności;

XV.  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 30.05.2005 r. o sygn. akt III K 108/05 za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione w dniu 11.07.2002 roku na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 157 § 1 k.k. popełnione w dniu 11.07.2002 roku na karę 3 lat pozbawienia wolności, w miejsce których to kar jednostkowych wymierzono skazanemu łączną karę 4 lat pozbawienia wolności;

XVI.  wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.01.2006 r. o sygn. akt III K 426/05, którym połączono kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach V K 610/03, III K 175/03 i III K 108/05 i wymierzono skazanemu łączną karę 15 lat pozbawienia wolności, a karę w/w skazany odbywa obecnie od 20.02.2003r. do 20.02.2018r. ,

Z informacji o skazanym z Krajowego Rejestru Karnego, a także z opinii o skazanym sporządzonej przez Dyrektora ZK we Wronkach wynika, że P. R.po wydaniu wyroku łącznego z dnia 9.01.2006 roku w sprawie III K 426/05 nie został skazany innymi wyrokami, niż wymienione powyżej, poza tym żaden z wymienionych wyroków nie uległ uchyleniu lub zmianie. Po wejściu w życie zmiany przepisów kodeksu karnego, w tym dotyczących kary łącznej, nie zapadł wobec skazanego żaden wyrok skazujący.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Na wstępie zaznaczyć jednak należy, że przepisy art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015r., poz. 396) uregulowały kwestię tzw. intertemporalną, to jest wyłączyły stosowanie przepisów rozdziału IX kodeksu karnego w nowym brzmieniu, a więc przepisów dotyczących nowych zasad orzekania kary łącznej w wyroku łącznym, do spraw w których połączeniu podlegałby wyłącznie kary prawomocnie orzeczone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. Zgodnie z tym przepisem – przepisów rozdziału IX ustawy kodeks karny, w brzmieniu nadanym ustawa nowelizująca kodeks karny, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. Oznacza to, że przepisy art. 85 i następne k.k. w nowym brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2015r. nie mają zastosowania w niniejszej sprawie do skazanego P. R., ponieważ wszystkie skazania jakie zapadły wobec niego zostały orzeczone przed 1 lipca 2015r., a ponadto – jak wynika z karty karnej, opinii o skazanym – po dniu 1 lipca 2015r. nie zapadł wobec niego żaden nowy wyrok skazujący na karę podlegającą łączeniu z poprzednimi karami. Tym samym stwierdzić należy na wstępnie, że w stosunku do skazanego P. R. w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy art. 85 i nast. k.k. w brzmieniu starym tj. obowiązującym do dnia 1 lipca 2015r.

Zważyć należy zatem, że zgodnie z art. 569 § 1 k.p.k. właściwy Sąd wydaje wyrok łączny w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów, jeżeli zachodzą ku temu warunki określone w szczególności w art. 85 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015r.), a mianowicie sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy chociażby nieprawomocny wyrok co do któregokolwiek z nich i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu.

Rozważając dopuszczalność wydania nowego wyroku łącznego wobec skazanego P. R., uwzględniając dotychczasową karalność skazanego i wydane dotychczas orzeczenia, tj. prawomocnie orzeczone kary wyrokami wymienionymi na wstępie, stwierdzić należy, iż po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 9 stycznia 2006 roku o sygn. akt III K 426/05, nie zmieniła się w żaden sposób sytuacja skazanego i co za tym idzie możliwości ukształtowania kary łącznej, a jak już wyżej Sąd wyjaśnił sytuacji skazanego w zakresie możliwości wydania nowego wyroku łącznego nie zmienia także nowelizacja kodeksu karnego, która obowiązuje od 1 lipca 2015r, zgodnie z przytoczonym przepisem przejściowym art. 19 ust. 1cyt. ustawy. .

Wydając wyrok łączny w dniu 9 stycznia 2006 r. o sygn. akt III K 426/05 Sąd Okręgowy w Poznaniu dysponował tożsamymi danymi o karalności skazanego, jak obecnie, a więc wówczas i obecnie ostatnim chronologicznie wyrokiem skazującym P. R. jest wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu wydany w sprawie III K 108/05, który objęty został wyrokiem łącznym wydanym przez tutejszy Sąd w dniu 9.01.2006r. w sprawie III K 426/05. Wymienionym wyrokiem łącznym Sąd Okręgowy połączył także kary wymierzone wobec skazanego w sprawach V K 610/03 Sądu Rejonowego w Poznaniu i III K 175/03 Sądu Okręgowego w Poznaniu, a ponieważ tym ostatnim wyrokiem wymierzono skazanemu za przestępstwo z art. 148 § 1 k.k. karę jednostkową 15 lat pozbawienia wolności, to taką też, a nie inna karę łączną mógł orzec Sąd Okręgowy, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 86 k.k. (15 lat to według przepisów sprzed 1 lipca 2015r. górna granica możliwej do wymierzenia w wypadku skazanego kary łącznej pozbawienia wolności). Postępowaniem o wydanie wyroku łącznego objęte były zatem te wyroki, o których połączenie skazany wnosi w niniejszym postępowaniu, domagając się połączenia kary łącznej wymierzonej w sprawie o sygn. akt III K 426/05 z karą pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie VI K 1076/00 z dnia 28.12.2000r. Ten ostatni wyrok rzeczywiście nie został objęty poprzednim wyrokiem łącznym wydanym w sprawie III K 426/05, ale wynikało to zdaniem Sądu z braku warunków z art. 85 k.k. do połączenia w jednym wyroku łącznym wszystkich tych skazań tj. opisanych wyżej w punktach od XII do XV. Ponieważ połączeniu podlegają kary wymierzone w poszczególnych wyrokach, a nie kara łączna ukształtowana wyrokiem łącznym, uznać należy, iż skazany domaga się ponownie połączenia tych samych wyroków, które były przedmiotem rozpoznania Sądu wydającego wyrok łączny w sprawie III K 426/05, co wynika wprost z jego wniosku, gdyż domaga się on korzystniejszego połączenia kar w związku z nowelizacją kodeksu karnego i objęcia tym wyrokiem łącznym także kary pozbawienia wolności wymierzonej w sprawie VI K 1076/00. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wydając wyrok łączny w sprawie III K 426/05, ukształtował natomiast karę łączną wobec skazanego, łącząc kary orzeczone w sprawach o sygnaturach V K 610/03, III K 175/03 i III K 108/05 w takim zakresie, jak te wyroki podlegały łączeniu z uwagi warunki wynikające z art. 85 k.k., wymierzając jedyną możliwa karę łączną tj. 15 lat pozbawienia wolności Analizując daty popełnienia przestępstw osądzonych wymienionymi wyżej wyrokami w pkt XII, XIII, XIV i XV, zważyć należy, że nie jest możliwe połączenie kar wymierzonych wszystkim tymi wymienionymi wyrokami w jedną karę łączną, a to z uwagi na daty popełnienia czynów osądzonych w tych sprawach. Sąd Okręgowy w Poznaniu, wydając wyrok łączny w sprawie III K 426/05, miał obowiązek rozważyć wszystkie kwestie dotyczące możliwości połączenia kar orzeczonych w wymienionych na wstępie wyrokach, a połączył je w takiej konfiguracji, jaka odpowiadała treści przepisów art. 85 i nast. k.k. i wnioskowi skazanego. W sytuacji natomiast objęcia wyrokiem łącznym także skazania w sprawie VI K 1076/00, wówczas z uwagi na to, iż wyrok ten zapadł 28.12.2000r., to łączeniu podlegałaby z nim jedynie kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie V K 610/03 przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, bo dotyczyła czynu popełnionego 18.07.2000r., a więc przed wydaniem wyroku w sprawie VI K 1076/00 (byłyby to do połączenia kary 1 roku pozbawienia wolności i kara 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności). Z karą orzeczoną w sprawie VI K 1076 nie podlegałyby natomiast łączeniu kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone w sprawach Sądu Okręgowego w Poznaniu o sygn. akt III K 175/03 i III K 108/05, ponieważ osądzono tymi wyrokami czyny popełnione w 2002 roku, a więc już po wydaniu wyroku w sprawie VI K 1076/00. Gdyby zatem postępowaniem o wydanie wyroku łącznego objąć wszystkie skazania, czego domaga się obecnie skazany, to należałoby wydać odrębną karę łączną z połączenia kar orzeczonych w sprawach VI K 1076/00 i V K 610/03 (w granicach od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności), a także drugą karę łączną z połączenia kar jednostkowych wymierzonych w sprawach o sygn. akt III K 175/03 i III K 108/05 – przy czym musiałaby to być kara łączna w wymiarze 15 lat pozbawienia wolności, gdyż jest to najsurowsza z kar podlegających łączeniu a jednocześnie granica górna możliwej do wymierzenia kary łącznej wynosi 15 lat w przypadku skazanego. Ponieważ wyrokiem łącznym Sadu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 426/05 połączono kary jednostkowe orzeczone w trzech sprawach, to tym samym najsurowsza kara jednostkowa 15 lat pozbawienia wolności wymierzona w sprawie III K 175/03 „pochłonęła” niejako więcej kar jednostkowych , niż w sytuacji gdyby wymierzyć skazanemu dwie kary łączne z uwzględnieniem kary wymierzonej w sprawie VI K 1076/00. Inaczej mówiąc, gdyby objąć wyrokiem łącznym także karę orzeczoną w sprawie VI K 1076/00, to obecnie pogorszyłaby się sytuacja skazanego, skoro należałoby orzec dwie kary łączne: jedną w wymiarze 15 lat pozbawiania wolności (łączącą kary w sprawach III K 175/03 i III K 108/05) i drugą w wymiarze od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, (łącząca kary orzeczone w sprawach VI K 1076/00 i V K 610/03). Powyższe rozważania Sąd uczynił, aby unaocznić skazanemu działającemu bez obrońcy, iż składając wniosek o wydanie ponownego wyroku łącznego w istocie gdyby uwzględnić jego wniosek, to pogorszyłoby to jego sytuację, natomiast nie ma możliwości z uwagi na brak warunków z art. 85 k.k. (w brzmieniu obowiązującym do 1 lipca 2015r.), aby połączyć w jedną karę łączną kary wymierzone w sprawach opisanych wyżej w pkt od XII do XV). Te uwagi Sąd poczynił, niezależnie od tego, iż zdaniem Sądu w niniejszej postępowanie podlega umorzeniu z uwagi na powagę rzeczy osądzonej, ponieważ po wydaniu wyroku łącznego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie III K 426/05 nie zapadł wobec skazanego P. R. żaden nowy wyrok skazujący, poza tym żaden z wyroków stanowiących podstawę wydania wyroku łącznego o sygn. akt III K 426/05 nie uległ uchyleniu lub zmianie, zatem nie zaistniała jakakolwiek potrzeba wydania wobec skazanego P. R. nowego wyroku łącznego i możliwości kształtowania ewentualnej kary łącznej zgodnie z art. 575 k.p.k. w zw. z art. 570 k.p.k., a jak wyżej wskazano nie mają zastosowania do skazanego nowe zasady wymiary kary łącznej.

Tym samym w niniejszej sprawie zachodzi powaga rzeczy osądzonej, bowiem sytuacja prawna skazanego nie uległa w żaden sposób zmianie także po wydaniu wcześniejszych wyroków łącznych, jakie zapadły wobec skazanego w sprawach V K 551/92 oraz VI K 540/94 Sądu Rejonowego w Poznaniu i II K 193/96 Sądu Rejonowego w Złotowie i zgodnie z art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. w zw. z art. 572 k.p.k. postępowanie należy umorzyć.

Wskazać bowiem należy w tym miejscu, że podstawę umorzenia postępowania w przedmiocie wyroku łącznego stanowić może nie tylko okoliczność wskazana w art. 572 k.p.k., ale również i negatywne przesłanki procesowe określone w art. 17 § 1 k.p.k. Rozważenie wystąpienia określonych w art. 17 § 1 k.p.k. przesłanek warunkujących dopuszczalność postępowania karnego jest obowiązkiem organu procesowego na każdym etapie postępowania. Negatywna przesłanka procesowa res iudicate ma miejsce wówczas, gdy wcześniej wydane zostało postanowienie o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego dotyczące tych samych wyroków skazujących (por. Sąd Najwyższy sygn. akt V KK 326/04, LEX nr 141340, SN II KK 156/04, OSNKW-R 2004, poz. 1263).

Ponieważ przedmiotem wcześniejszych postępowań o wydanie wyroku łącznego w sprawach o sygn. akt V K 551/92, VI K 540/94, II K 193/96 i III K 426/05 (z uwzględnieniem uwag jakie wyżej poczyniono odnośnie skazania w sprawie VI K 1076/00) były wszystkie tożsame wyroki, co do których zapadło prawomocne orzeczenie rozstrzygające kwestie orzeczenia kary łącznej, zachodzi przeszkoda ujęta w treści art. 17 § 1 pkt 7 k.p.k. skutkująca umorzeniem postępowania w niniejszej sprawie. Zaznaczyć należy również, że powaga rzeczy osądzonej uniemożliwia jakiekolwiek rozważania odnośnie innego ukształtowania wyroku łącznego odnośnie prawomocnych skazań wymienionych wyżej w punktach od I do XV, a które były przedmiotem rozpoznania w sprawach V K 551/92, VI K 540/94, II K 193/96 i III K 426/05 (z uwzględnieniem uwag jakie wyżej poczyniono odnośnie skazania w sprawie VI K 1076/00) w zakresie wydania wyroku łącznego. Na marginesie wskazać jedynie należy, że w żadnej mierze nie podlegają łączeniu z uwagi na zasady wynikające z art. 85 k.k. ze sobą wszystkie kary łączne wymierzone wspomnianymi wyrokami łącznymi. Podkreślić należy, iż wyrok łączny w sprawie III K 426/05 ukształtował prawomocnie karę łączną i z tego powodu zachodzi powaga rzeczy osądzonej, skutkująca umorzeniem niniejszego postępowania o wydanie wyroku łącznego, (niezależnie od uwag poczynionych wyżej odnośnie możliwości łączenia kary wymierzonej w sprawie VI K 1076/00, co pogorszyłoby obecna sytuację skazanego), a brak jest jakichkolwiek przesłanek z art. 575 k.p.k. do wydania nowego wyroku łącznego. Sąd Okręgowy wydając poprzedni wyrok łączny w sprawie III K 426/05 w dniu 9 stycznia 2006r. dysponował bowiem danymi o prawomocnym skazaniu także w sprawie VI K 1076/00 dlatego zdaniem Sądu ukształtowanie w wyroku łącznym z dnia 9.01.2006r. kary łącznej, obecnie z uwagi na powagę rzeczy osądzonej uniemożliwia jakiekolwiek rozważania odnośnie wydania nowego wyroku łącznego, zwłaszcza, że żaden z wyroków objętych poprzednimi wyrokami łącznymi nie uległ zmianie, czy też uchyleniu i od 2006 roku nie zapadł wobec skazanego żaden inny wyrok skazujący.

W związku z umorzeniem postępowania, jak w punkcie 1 sentencji, na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. i art. 626 § 1 k.p.k. kosztami postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego obciążono Skarb Państwa.

/-/ SSO Dorota Biernikowicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Grzegorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Dorota Biernikowicz
Data wytworzenia informacji: