Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
8850

I C 1728/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-02-27

Data publikacji: 2014-10-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1728/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 lutego 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny Przewodniczący: SSO Katarzyna Gawecka Protokolant: st. sekr. sąd. Maria Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 18 lutego 2014 r. w Poznaniu na rozprawie sprawy z powództwa A. K. przeciwko S. A. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego S. A. na rzecz powódki A. K. kwotę 170.519,26 zł (sł.: sto siedemdziesiąt tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 26/100) wraz z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I C 1766/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2017-06-07

Data publikacji: 2017-09-05

trafność 100%

Sygnatura akt I C 1766/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący:SSO Anna Goździewicz Protokolant:st. sekr. sąd. Blandyna Kaczmarek po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2017 r. w Poznaniu sprawy z powództwa (...) F. (...) z siedzibą w G. przeciwko D. W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 416.000 zł (czterysta szesnaście tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 wr
Czytaj więcej»

I C 1732/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-01-30

Data publikacji: 2014-10-23

trafność 100%

Istotność:

I C 1732/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2014r. Sąd Okręgowy w Poznaniu - Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca : SSO Katarzyna Gawecka Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomira Konieczna po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2014 r. w Poznaniu sprawy z powództwa: Z. L. przeciwko: K. R. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 87.000 zł. ( osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 21 maja 2013 r. do dnia zapłaty;
Czytaj więcej»

I C 2019/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2014-10-08

Data publikacji: 2015-02-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I.C 2019/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot. sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 01 października 2014 r. w Poznaniu sprawy z powództwa Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w W. przeciwko (...) Sp. z o. o. w likwidacji w P. o zapłatę 1 nakazuje pozwanej (...) Sp. z o. o. w likwidacji w P. , aby zapłaciła powodo
Czytaj więcej»

I C 2097/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-06-07

Data publikacji: 2018-07-19

trafność 100%

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2018 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział I Cywilny w składzie - Przewodnicząca: SSO Anna Goździewicz po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 roku w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 1 K.p.c. sprawy z powództwa D. B. (1) przeciwko Bankowi (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności 1 Pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy - bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 31 października 20
Czytaj więcej»

I C 2126/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2016-05-06

Data publikacji: 2016-07-28

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I C 2126/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poznań , dnia 6 maja 2016 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Sławomira Hańczewska Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Szulc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Poznaniu sprawy z powództwa M. G. (1) , małol. M. K. (1) reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego M. G. (1) przeciwko (...) S.A. w S. (dawniej: (...) S.A. w S. ) o zapłatę 1 Zasądza od poz
Czytaj więcej»

I C 617/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-04-18

Data publikacji: 2018-06-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 617/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot.sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 04 kwietnia 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa L. K. , A. K. (1) , P. K. , P. K. (1) przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. na rzecz powódki L. K. kwotę 53.300,00 zł ( słow
Czytaj więcej»

I C 616/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-03-09

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 616/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 marca 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot.sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa L. B. , S. B. przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. na rzecz powodów L. B. i S. B. kwotę 162.230,00 zł ( słownie: sto sześćdziesią
Czytaj więcej»

I C 599/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2018-02-28

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I.C 599/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący : SSO Agnieszka Wieczorek Protokolant: st.prot.sąd. Agnieszka Krzyżaniak po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2018 r. w Poznaniu sprawy z powództwa J. J. (1) , M. K. , R. K. przeciwko (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) Sp. z o. o. z siedzibą w P. na rzecz powódki J. J. (1) kwotę 48.538,50 zł ( słownie: czterdz
Czytaj więcej»

II Ca 84/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 2020-11-13

Data publikacji: 2021-01-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 84/18 POSTANOWIENIE Poznań, dnia 13 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Beata Woźniak Sędziowie Sądu Okręgowego: Tomasz Żak Agnieszka Śliwa (spr.) po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 r. w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku " W. " Sp. z o.o. z siedzibą w P. przy udziale (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o ustanowienie służebności przesyłu na skutek apelacji wniesi
Czytaj więcej»