Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 42/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-05-05

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2015r. .

Sąd Okręgowy w Poznaniu w III Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Tomasz Borowczak

Protokolant: st. prot. sąd. Marcin Kotlicki

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Bogusława Tupaja

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2015r.

sprawy S. S. (1) , syna J. i E., urodzonego w dniu (...) w P.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 maja 1996r. w sprawie o sygn. akt II K 156/96 za przestępstwo z art. 208 d.k.k., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 300 złotych;

2)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie o sygn. akt II K 287/98 za przestępstwo z art. 203§ l d.k.k. w zw. z art. 60 d.k.k. popełnione w dniu 8 kwietnia 1998 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

3)  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie V K 1874/01 za przestępstwo z art.291§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnione w dniu 8 grudnia 1999 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

4)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie II K 227/01 za:

przestępstwo z art.18§3 k.k. w zw. z art.286§l k.k. popełnione w dniu 24 listopada 1999r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.286§1 k.k. popełnione w dniu 4 listopada 1999r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

5)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie II K 293/03 za przestępstwo z art.158§l k.k. popełnione w dniu 12 marca 1999r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

6)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie II K 62/04 za przestępstwo z art.191§l k.k. popełnione w dniu 11 kwietnia 2003r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

7)  Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie III K 412/01, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 2004r. w sprawie II AKa 137/04, za:

ciąg dwóch przestępstw z art.279§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnionych w okresie od dnia 13 września 1998r. do dnia 11 listopada 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę 80 stawek dziennych grzywny każda p o 30 zł

przestępstwo z art.288§l k.k. w zw. z art.64 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.158 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

8)  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 września 2004r. w sprawie XXIII K 899/04, za:

przestępstwo z art.278§5 kk i art.286§l kk w zw. z art.64§ l kk w zw. z art.12 kk popełnione w dniach 26-27 października 2003r. na karę l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § l kk i art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art.64§l kk popełnione we wrześniu 2003r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

przestępstwo z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278§l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 12 października 2003r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 275 § l kk w zw. z art. 276 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 13 października 2003r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

9) Sądu Rejonowego w Pile z dnia 21 października 2004 r. w sprawie II K 541/04 za:

przestępstwo z art.270§l kk popełnione w dniu 15 września 2003r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie

przestępstwo z art. 270 § l kk popełnione w dniu 3 stycznia 2004r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

10)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie II K 107/05 za przestępstwo z art. 275 § l kk popełnione w dniu 5 kwietnia 2003r. na karę 100 stawek dziennych grzywny każda po 10 zł,

11)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie II K 429/04, zmienionego częściowo wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005r. sygn. akt IV Ka 1613/05 za:

przestępstwo z art. 270 § l kk i art. 278 § l kk i art. 275 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 8 stycznia 1996r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.270§l kk popełnione na przełomie lutego i marca 1996r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 205 § l dkk popełnione w dniu 20 grudnia 1995 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

12) Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie II K 124/05 za:

przestępstwo z art.18§2 dkk w zw. z art.205 § l dkk popełnione w dniach 15 i 16 lipca 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 270 § l kk popełnione w sierpniu 1998r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności.

13)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia l lutego 2005r. w sprawie II K 105/02 za:

przestępstwo z art. 177 § l kk w zw. z art. 178 kk popełnione w dniu 10 października 1998r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 239 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione z okresie 10-11 października 1998r. na karę l roku pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 233 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie od dnia 19 października 1998r. do dnia 26 lipca 1999r. na karę 3 lat pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

14)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie II K 473/03, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 września 2006r., sygn. akt IV Ka 1952/05, za:

ciąg przestępstw z art. 286 § l kk z zb. z art. 270 § l kk w zb. z art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § l kk oraz art. 13 § l kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zb. z art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § l kk i w zw. z art. 91 § l kk popełnionych w dniu 11 kwietnia 2003r. na jedną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwa z art. 13 § l kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § l kk popełnione w dniu 11 kwietnia 2003r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

przestępstwo z art. 190 § l kk popełnione w dniu 21 kwietnia 2003r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 158 § l kk popełnione w dniu 21 kwietnia 2003 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

15)  Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie XXIII K 1431/05 za przestępstwo z art.286§ l kk i art.270§1 k.k. w zw. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w dniu 5 kwietnia 2003r. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności

16)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie II K 24/05 za przestępstwo z art.270§ l kk i art.18§3 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w kwietniu 2003r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

17)  Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie II K 1252/02 za:

ciąg sześciu przestępstw z art.286§ l kk w zw. z art.64§1 k.k. popełnionych grudniu 1998r., w styczniu 1999r., w lutym 1999r., w maju 1999r., w maju 19999r. oraz w czerwcu 1999r. na jedną karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności

ciąg dwóch przestępstw z art.270§ l i §2 kk w zw. z art.12 k.k. popełnionych w sierpniu 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

ciąg dziesięciu przestępstw z art.270§1 k.k. popełnionych w październiku 1998r., w listopadzie 1998r. oraz w maju 1999r. na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

a nadto wobec skazanego wydano wyroki łączne :

a) wyrok łączny Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006r., sygn. akt III K 246/06, którym połączono:

w pkt.2a) części rozstrzygającej wyroku łącznego kary wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 1874/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 227/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 293/03, Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 412/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 105/02 wymierzając skazanemu karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

w pkt.2b) części rozstrzygającej wyroku łącznego kary wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie o sygn. akt II K 287/98, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 429/04, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 124/05 wymierzając skazanemu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

b) wyrok łączny Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007r., sygn. akt III K 195/07, którym połączono kary wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 62/04, Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie XXIII K 899/04, Sądu Rejonowego w Pile w sprawie II K 541/04, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 473/03, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 24/05, Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie XXIII K 1431/05 wymierzając skazanemu karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

1) Na podstawie art.575§1 k.p.k. rozwiązuje węzeł kary łącznej pozbawienia wolności orzeczony w pkt.2a) części rozstrzygającej wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006r., sygn. akt III K 246/06.

2) Na podstawie art.91§2 k.k. łączy kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami:

Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 1874/01

Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 227/01

Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 293/03

Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 412/01

Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 105/02

Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 1252/02

wymierzając skazanemu karę łączną 8 (osiem) lat pozbawienia wolności.

3) Na podstawie art.63§1 k.k. na poczet kary łącznej 8 lat pobawienia wolności wymierzonej wyżej w pkt.2 części rozstrzygającej wyroku zalicza skazanemu okres: od 5 października 2000r. do 18 października 2000r., od 3 sierpnia 2001r. do 11 marca 2003r., od 23 lipca 2004r. do 10 września 2004r., od 10 lipca 2005r. do 12 lipca 2005r., od 24 stycznia 2007r. do 25 stycznia 2007r., od 16 marca 2007r. do 26 kwietnia 2009r. oraz od 6 listopada 2014r. i nadal.

4) Na podstawie art.572 k.p.k. w pozostałym zakresie umarza postępowanie.

5) Na podstawie §14 ust.5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. W. kwotę 120 złotych + VAT tytułem kosztów nieopłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu.

6) Na podstawie art.624§1 k.p.k. zwalnia skazanego w całości od zwrotu na rzecz Skarbu Państwa wydatków, a na podstawie art.6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych nie pobiera opłaty od orzeczonej kary łącznej.

SSO Tomasz Borowczak

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 lutego 2015r. (złożonym w administracji zakładu karnego w P. 23 lutego 2015r.) skazany S. S. (2) złożył wniosek o wydanie wyroku.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

S. S. (2) został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami:

I. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 maja 1996r. w sprawie o sygn. akt II K 156/96 za przestępstwo z art.208 d.k.k., na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 300 złotych;

II. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie o sygn. akt II K 287/98 za przestępstwo z art. 203§ l d.k.k. w zw. z art. 60 d.k.k. popełnione w dniu 8 kwietnia 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności;

III. Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie V K 1874/01 za przestępstwo z art.291§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnione w dniu 8 grudnia 1999r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

IV. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie II K 227/01 za:

⚫.

przestępstwo z art.18§3 k.k. w zw. z art.286§l k.k. popełnione w dniu 24 listopada 1999r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.286§1 k.k. popełnione w dniu 4 listopada 1999r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

V. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie II K 293/03 za przestępstwo z art.158§l k.k. popełnione w dniu 12 marca 1999r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

VI. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie II K 62/04 za przestępstwo z art.191§l k.k. popełnione w dniu 11 kwietnia 2003r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

VII. Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie III K 412/01, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 8 września 2004r. w sprawie II AKa 137/04, za:

ciąg dwóch przestępstw z art.279§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnionych w okresie od dnia 13 września 1998r. do dnia 11 listopada 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności i karę 80 stawek dziennych grzywny każda po 30 zł

przestępstwo z art.288§l k.k. w zw. z art.64 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.158 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. na karę 2 lat pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

VIII. Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 września 2004r. w sprawie XXIII K 899/04, za:

przestępstwo z art.278§5 kk i art.286§l kk w zw. z art.64§ l kk w zw. z art.12 kk popełnione w dniach 26-27 października 2003r. na karę l roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § l kk i art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art.64§l kk popełnione we wrześniu 2003r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności,

przestępstwo z art. 278 § 5 kk w zw. z art. 278§l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 12 października 2003r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 275 § l kk w zw. z art. 276 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 13 października 2003r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

które to kary połączono wymierzając karę łączną l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

IX. Sądu Rejonowego w Pile z dnia 21 października 2004 r. w sprawie II K 541/04 za:

przestępstwo z art.270§l kk popełnione w dniu 15 września 2003r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie

przestępstwo z art. 270 § l kk popełnione w dniu 3 stycznia 2004r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 12 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie;

X. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie II K 107/05 za przestępstwo z art. 275 § l kk popełnione w dniu 5 kwietnia 2003r. na karę 100 stawek dziennych grzywny każda po 10 zł,

XI. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie II K 429/04, zmienionego częściowo wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2005r. sygn. akt IV Ka 1613/05 za:

przestępstwo z art. 270 § l kk i art. 278 § l kk i art. 275 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 8 stycznia 1996r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art.270§l kk popełnione na przełomie lutego i marca 1996r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 205 § l dkk popełnione w dniu 20 grudnia 1995 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 1 roku pozbawienia wolności.

XII. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie II K 124/05 za:

przestępstwo z art.18§2 dkk w zw. z art.205 § l dkk popełnione w dniach 15 i 16 lipca 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 270 § l kk popełnione w sierpniu 1998r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności.

XIII. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia l lutego 2005r. w sprawie II K 105/02 za:

przestępstwo z art. 177 § l kk w zw. z art. 178 kk popełnione w dniu 10 października 1998r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 239 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione z okresie 10-11 października 1998r. na karę l roku pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 233 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie od dnia 19 października 1998r. do dnia 26 lipca 1999r. na karę 3 lat pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 3 lat pozbawienia wolności.

XIV. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie II K 473/03, częściowo zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 8 września 2006r., sygn. akt IV Ka 1952/05, za:

ciąg przestępstw z art. 286 § l kk z zb. z art. 270 § l kk w zb. z art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § l kk oraz art. 13 § l kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zb. z art. 297 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 64 § l kk i w zw. z art. 91 § l kk popełnionych w dniu 11 kwietnia 2003r. na jedną karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwa z art. 13 § l kk w zw. z art. 286 § l kk w zb. z art. 270 § l kk w zw. z art. 11 § 2 kk i w zw. z art. 64 § l kk popełnione w dniu 11 kwietnia 2003r. na karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

przestępstwo z art. 190 § l kk popełnione w dniu 21 kwietnia 2003r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności

przestępstwo z art. 158 § l kk popełnione w dniu 21 kwietnia 2003r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 3 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności.

XV. Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie XXIII K 1431/05 za przestępstwo z art.286§ l kk i art.270§1 k.k. w zw. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w dniu 5 kwietnia 2003r. na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności

XVI. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie II K 24/05 za przestępstwo z art.270§ l kk i art.18§3 k.k. w zw. z art.286§1 k.k. w zw. z art.297§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. w zw. z art.64§1 k.k. popełnione w kwietniu 2003r. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności

XVII. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie II K 1252/02 za:

⚫.

ciąg sześciu przestępstw z art.286§ l kk w zw. z art.64§1 k.k. popełnionych grudniu 1998r., w styczniu 1999r., w lutym 1999r., w maju 1999r., w maju 19999r. oraz w czerwcu 1999r. na jedną karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności

ciąg dwóch przestępstw z art.270§ l i §2 kk w zw. z art.12 k.k. popełnionych w sierpniu 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

ciąg dziesięciu przestępstw z art.270§1 k.k. popełnionych w październiku 1998r., w listopadzie 1998r. oraz w maju 1999r. na jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności,

przy czym kary te połączono wymierzając karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

W toku tego postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, z uwagi na ukrywanie się prze S. S. (1) i jego ucieczkę poza granice Polski, względem jego osoby postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie III Kop 237/10 Sad Okręgowy w Poznaniu wydał europejski nakaz aresztowania, w którego wykonaniu S. S. (2) został przekazany z Hiszpanii do Polski w dniu 20 czerwca 2011r..

Nadto wobec skazanego wydano wyroki łączne, i tak:

a) wyrok łączny Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006r., sygn. akt III K 246/06, którym połączono:

w pkt.2a) części rozstrzygającej wyroku łącznego kary wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 1874/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 227/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 293/03, Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 412/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 105/02 wymierzając skazanemu karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności;

w pkt.2b) części rozstrzygającej wyroku łącznego kary wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie o sygn. akt II K 287/98, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 429/04, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 124/05 wymierzając skazanemu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności;

b) wyrok łączny Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007r., sygn. akt III K 195/07, którym połączono kary wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 62/04, Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie XXIII K 899/04, Sądu Rejonowego w Pile w sprawie II K 541/04, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 473/03, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 24/05, Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie XXIII K 1431/05 wymierzając skazanemu karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Z uwagi na fakt, iż S. S. (2), po jego przekazaniu z Hiszpanii do Polski w dniu 20 czerwca 2011r. (w wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania wydanego w sprawie Sądu Okręgowego w Poznaniu o sygn. akt III Kop 237/10) na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2011r. złożył oświadczenie, w którym nie zrzekł się korzystania z zasady specjalności, postanowieniem z dnia 5 września 2011r. w sprawie o sygn. akr III Kop 193/11 Sąd Okręgowy w Poznaniu na podstawie art. 607e § 3 punkt 8 k.p.k. wystąpił z wnioskiem do Juzgado Central de Instruccion DOS de la Audiencia Nacional o wyrażenie zgody na wykonanie kar łącznych pozbawienia wolności orzeczonych wobec S. S. (1)wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006 roku, sygnatura akt III K 246/06 (kar w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lat i 2 miesięcy) oraz wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007 roku, sygnatura akt III K 195/07 (w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności), jako że kary te zostały wymierzone za przestępstwa popełnione przez S. S. (1)przed przekazaniem z terytorium Hiszpanii do Polski. Orzeczeniem nr 98/2013 z dnia 4 października 2013 r. Wyższy Sąd Krajowy, Wydział Karny Nr 2 w Madrycie wyraził zgodę na wykonanie wymierzonych S. S. (2)kar łącznych.

Zanim zdołano wprowadzić do wykonania te kary okazało się, że S. S. (2) ponownie opuścił terytorium Polski ukrywając się przed organami wymiaru sprawiedliwości – skutkiem tego postanowieniem z dnia 29 września 2014r., sygn. akt III Kop 152/14 Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał kolejny europejski nakaz aresztowania wobec S. S. (1) – tym razem w związku ze skazaniem S. S. (1) wyrokiem łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006 roku w sprawie III K 246/06 (na kary łączne w wymiarze 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności) oraz wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie III K 195/07 (na karę łączną w wymiarze 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności). W wykonaniu tego europejskiego nakazu aresztowania S. S. (2) została przekazany z Hiszpanii do Polski w dniu 14 stycznia 2015r..

Skazany S. S. (2) urodził się w dniu (...) w P., jest synem J. i E.. Skazany jest stanu wolnego (rozwiedziony), posiada dwoje dzieci. W czasie orzekania w niniejszej sprawie pozostawał osadzony (w warunkach izolacji pozostaje od 14 stycznia 2015r., kiedy to został przekazany do Polski z Hiszpanii w wykonaniu europejskiego nakazu aresztowania). Jego zachowanie w trakcie odbywania kary należy w ocenie Sądu ocenić w miarę pozytywnie. W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazany był raz nagrodzony za wzorowe zachowanie, nie był karany dyscyplinarnie, deklaruje krytycyzm wobec dokonanych przez siebie przestępstw. Karę pozbawienia wolności odbywa obecnie w systemie zwykłym – mimo motywowania przez wychowawcę nie chce odbywać jej w systemie programowanego oddziaływania. W gronie współosadzonych S. S. (2) funkcjonuje zgodnie, nie odnotowano sytuacji konfliktowych z jego udziałem, w stosunku do przełożonych prezentuje postawy regulaminowe, nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej i wyraźnie odcina się od tego zjawiska.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie następujących dowodów:

- karty karnej (k.10-15), opinii o skazanym z Zakładu Karnego w Płocku wraz informacją o okresach osadzenia skazanego do danej sprawy (k.30-37), oraz akt: Sądu Rejonowego w Wągrowcu II K 1252/12, akt wykonawczych Sądu Okręgowego w Poznaniu do sprawy III K 246/06 oraz III K 195/07; akt Sądu Okręgowego w Poznaniu III Kop 152/14, III Kop 237/10 oraz III Kop 193/11.

Dowody z wyżej wymienionych dokumentów Sąd uznał za w pełni przydatne dla celów postępowania, albowiem zostały sporządzone przez osoby do tego uprawnione, w ramach swych kompetencji. Ich autentyczność nie była kwestionowana przez strony postępowania, Sąd nie znalazł także podstaw, by czynić to z urzędu. Wyżej wymienione dowody stały się podstawą ustaleń faktycznych w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art.569§1 i §2 k.p.k. wyrok łączny wydaje się, jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu.

Zgodnie z treścią art.85 k.k. warunkiem sine qua non orzeczenia kary łącznej jest taka sytuacja, aby czas popełnienia dwóch lub więcej przestępstw, których dopuścił się sprawca, przypadał na okres przed wydaniem pierwszego wyroku skazującego - chociażby nieprawomocnego - co do któregokolwiek z nich i aby wymierzono za nie kary tego samego rodzaju lub inne podlegające łączeniu. Zawarty w art.85 k.k. zwrot „zanim zapadł pierwszy wyrok” odnosi się przy tym do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (vide: uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005r., sygn. akt I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13). Nadto – jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu powołanej uchwały – możliwe jest wystąpienie nie tylko jednego zbiegu realnego, ale i dalszych, przy spełnieniu warunków wskazanych w art.85 k.k.. Jednakże nawet przy kolejnych zbiegach obejmujących drugą, trzecią, itd. grupę przestępstw, zawsze wyjściowym punktem odniesienia będzie pozostawał ten chronologicznie „pierwszy wyrok”, zamykający kolejne „grupy przestępstw” pozostających w zbiegu. Oceny zbiegu realnego dokonywać należy z perspektywy postępowania sprawcy – czy kolejnych przestępstw dopuszcza się po wydaniu wobec niego wyroku (kolejnych wyroków), czy przed nim (nimi). Tylko te ostatnie tworzą zbieg realny, pozwalający na orzeczenie kary łącznej.

W rozpatrywanej sprawie wystąpiło kilka zbiegów realnych przestępstw przypisanych skazanemu S. S. (2), przy czym w stosunku do dwóch występowała powaga rzecz osądzonej.

I. Pierwszym chronologicznie wyrokiem skazującym S. S. (1) był wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 maja 1996r. w sprawie o sygn. akt II K 156/96. Przed datą tego wyroku S. S. (2) dopuścił się jednak wyłącznie przestępstwa przypisanego mu tym właśnie wyrokiem, wobec czego kara wymierzona tym wyrokiem nie podlegała połączeniu z jakąkolwiek inną karą wymierzoną pozostałymi wyrokami skazującymi.

II. Kolejnym „pierwszym” wyrokiem skazującym S. S. (1) był wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 14 sierpnia 1998r. w sprawie o sygn. akt II K 287/98 (za przestępstwo z art. 203§ l d.k.k. w zw. z art. 60 d.k.k. popełnione w dniu 8 kwietnia 1998r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności). Przed datą wydania tego wyroku (tj. przed dniem 14 sierpnia 1998r.) S. S. (2) popełnił również:

trzy przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie II K 429/04 (przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio: w dniu 8 stycznia 1996r., na przełomie lutego i marca 1996r. oraz w dniu 20 grudnia 1995r.),

dwa przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 grudnia 2005r. w sprawie II K 124/05 (przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio: w dniach 15 i 16 lipca 1998r. oraz w sierpniu 1998r.).

Wszystkie pozostałe przestępstwa przypisane S. S. innymi wyrokami zostały popełnione już po dniu 14 sierpnia 1998r., wskutek czego nie pozostawały już one w wyżej opisanym zbiegu realnym przestępstw. Jednocześnie zauważyć należało, iż w odniesieniu do omawianego zbiegu realnego przestępstw zapadło już prawomocne rozstrzygnięcie – zawarte w punkcie 2b. części rozstrzygającej wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006r., sygn. akt III K 246/06 (łącząc kary wymierzone S. S. (2) w sprawach Sądu Rejonowego w Wągrowcu o sygn. akt II K 287/98, II K 429/04 oraz II K 124/05 wymierzono mu karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności), a obecnie nie zaszła w tym zakresie żadna zmiana sytuacji procesowej skazanego uprawniająca do orzeczenia w tym zakresie nowej kary łącznej. W konsekwencji w omawianym zakresie postępowanie podlegało umorzeniu.

III. Kolejnym „pierwszym” wyrokiem skazującym S. S. (1) był wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 27 listopada 2001r. w sprawie V K 1874/01 (za przestępstwo z art.291§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnione w dniu 8 grudnia 1999r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności). Przed datą wydania tego wyroku S. S. (2) popełnił nadto:

a) dwa przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie II K 227/01, a mianowicie

przestępstwo z art.18§3 k.k. w zw. z art.286§l k.k. popełnione w dniu 24 listopada 1999r. (za które wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności)

przestępstwo z art.286§1 k.k. popełnione w dniu 4 listopada 1999r. (za które wymierzono karę 8 miesięcy pozbawienia wolności

b) jedno przestępstwo przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie II K 293/03 tj. przestępstwo z art.158§l k.k. popełnione w dniu 12 marca 1999r. (za które wymierzono karę 10 miesięcy pozbawienia wolności),

c) cztery przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie III K 412/01, a mianowicie:

dwa przestępstwa z art.279§l k.k. w zw. z art.64§l k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw w okresie od dnia 13 września 1998r. do dnia 11 listopada 1998r. (za który to ciąg wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności i karę 80 stawek dziennych grzywny każda po 30 zł,

przestępstwo z art.288§l k.k. w zw. z art.64 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. (za które wymierzono karę l roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności),

przestępstwo z art.158 § l k.k. popełnione w dniu 20 października 1998r. (za które wymierzono karę 2 lat pozbawienia wolności)

d) cztery przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia l lutego 2005r. w sprawie II K 105/02, a mianowicie:

przestępstwo z art. 177 § l kk w zw. z art. 178 kk popełnione w dniu 10 października 1998r. (za które wymierzono karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności)

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 239 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione z okresie 10-11 października 1998r. (za które wymierzono karę 1 roku pozbawienia wolności)

przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 233 § l kk i art. 235 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w okresie od dnia 19 października 1998r. do dnia 26 lipca 1999r. (za które wymierzono karę 3 lat pozbawienia wolności)

e) osiemnaście przestępstw przypisanych mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie II K 1252/02, a mianowicie:

sześć przestępstw z art.286§ l kk w zw. z art.64§1 k.k. popełnionych w warunkach ciągu przestępstw w grudniu 1998r., w styczniu 1999r., w lutym 1999r., w maju 1999r., w maju 1999r. oraz w czerwcu 1999r. (wymierzono za ten ciąg jedną karę 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności),

dwa przestępstwa z art.270§ l i §2 kk w zw. z art.12 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw w sierpniu 1998r. (za co wymierzono skazanemu jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności),

dziesięć przestępstw z art.270§1 k.k. popełnionych w warunkach ciągu przestępstw w październiku 1998r., w listopadzie 1998r. oraz w maju 1999r. (za co wymierzono jedną karę 8 miesięcy pozbawienia wolności).

W przypadku omawianego zbiegu realnego przestępstw, na skutek wydania ostatniego z w/w wskazanych wyroków tj. Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 1252/02 zaistniała możliwość (i konieczność) orzeczenia nowej kary łącznej, albowiem poprzednie orzeczenie kary łącznej - zawarte w punkcie 2a. części rozstrzygającej wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28 września 2006r., sygn. akt III K 246/06 (którym wymierzono S. S. (2) karę łączną 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności) nie uwzględniało właśnie tego ostatniego skazania (i oczywiście nie mogło tego czynić, skoro wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu zapadł już po wydaniu tegoż wyroku łącznego).

IV. Kolejnym „pierwszym” wyrokiem skazującym S. S. (1) był wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie o sygn. akt II K 62/04. Przed datą wydania tego wyroku S. S. (2) popełnił również:

przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 13 września 2004r. w sprawie XXIII K 899/04 (przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio w dniach 26-27 października 2003r., we wrześniu 2003r., w dniu 12 października 2003r. oraz w dniu 13 października 2003r.)

przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Pile z dnia 21 października 2004 r. w sprawie II K 541/04 (przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio w dniu 15 września 2003r. oraz w dniu 3 stycznia 2004r.),

przestępstwa przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 7 lipca 2005r. w sprawie II K 473/03 (przestępstwa te zostały popełnione odpowiednio w dniu 11 kwietnia 2003r. oraz w dniu 21 kwietnia 2003r.),

przestępstwo przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie XXIII K 1431/05 (popełnione w dniu 5 kwietnia 2003r.)

przestępstwo przypisane mu wyrokiem Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie II K 24/05 (popełnione w kwietniu 2003r.).

Jednocześnie zauważyć należało, iż w odniesieniu do omawianego zbiegu realnego przestępstw zapadło już prawomocne rozstrzygnięcie – zawarte w punkcie 2. części rozstrzygającej wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007r., sygn. akt III K 195/07 (łącząc te kary S. S. (2) wymierzono karę łączną 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności), a obecnie nie zaszła w tym zakresie żadna zmiana sytuacji procesowej skazanego uprawniająca do orzeczenia w tym zakresie nowej kary łącznej. W konsekwencji w omawianym zakresie postępowanie również podlegało umorzeniu.

W konsekwencji powyższego - na skutek tego, iż po wydaniu ostatniego wyroku łącznego tj. wyroku łącznego Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15 listopada 2007r., sygn. akt III K 195/07, względem S. S. (1) zapadł kolejny wyrok skazujący tj. wyrok Sądu Rejonowego w Wągrowcu z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie o sygn. akt II K 1252/02 zaistniała możliwość (i konieczność) orzeczenia nowej kary łącznej poprzez połączenie kar wymierzonych wyrokami Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 1874/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 227/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 293/03, Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 412/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 105/02 oraz Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 1252/02.

Przechodząc do uzasadnienia wysokości wymierzonej S. S. (2) kary łącznej tj. 8 lat pozbawienia wolności (pkt.2. części rozstrzygającej uzasadnianego wyroku łącznego), a więc kary w ramach wyżej opisanego w pkt.III. zbiegu realnego przestępstw przypisanych S. S. (2) zauważyć należy na wstępie, iż przy orzekaniu kary łącznej mogą mieć zastosowanie różne systemy: system kumulacji - polegający na zsumowaniu (skumulowaniu) kar wymierzonych za zbiegające się przestępstwa, system absorpcji (pochłaniania) - według którego najsurowsza z kar wymierzonych staje się karą łączną pochłaniając pozostałe kary, czy też system asperacji (podwyższenia) - polegający na obostrzeniu najsurowszej z kar orzeczonych poprzednio. Należy przy tym wskazać, że obecnie obowiązujące przepisy uwzględniają elementy wszystkich wskazanych wyżej systemów, przyjmując system mieszany. O tym, któremu z systemów należy dać prymat, a zatem jak należy ukształtować karę łączną, każdorazowo rozstrzygają okoliczności rozpoznawanej sprawy.

Sąd orzekający karę łączną na podstawie kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami, powinien rozważyć przede wszystkim zagadnienie związku przedmiotowego i podmiotowego zachodzącego pomiędzy zbiegającym się przestępstwami, co w dużej mierze decyduje o zastosowaniu w mniejszym lub większym stopniu zasady absorpcji lub kumulacji przy wymiarze kary łącznej. Obowiązkiem sądu orzekającego w sprawie jest ponadto rozważenie tych okoliczności, które zaistniały już po wydaniu poprzednich wyroków i przemawiają za korzystnym bądź niekorzystnym ukształtowaniem kary łącznej (vide: m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1976r., sygn. akt I KR 292/75, OSNKW 1976/10-11, poz. 128 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 września 1985r., sygn. akt II KR 245/85, OSNKW 1986/5-6, poz.39). Silniejsze związki czasowe i rodzajowe pomiędzy dokonanymi przestępstwami wskazują na potrzebę przyznania decydującego znaczenia zasadzie absorpcji łączonych kar. W przypadku zaistnienia luźniejszych relacji pomiędzy tymi czynnikami powinna z kolei przeważać zasada kumulacji. Natomiast trzecia z zasad wymiaru kary łącznej, a mianowicie zasada asperacji, z jednej strony pozwala uniknąć premiowania sprawcy popełniającego kilka przestępstw, z drugiej zaś strony – umożliwia uniknięcie dolegliwości wynikającej z kumulacji orzeczonych kar jednostkowych, a tym samym naruszenia zasad racjonalności wymiaru kary i zasad humanitaryzmu w stosowaniu kar.

Odnosząc te uwagi ogólne do realiów niniejszej sprawy, a zatem łącząc jednostkowe kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami Sądu Rejonowego w Poznaniu w sprawie V K 1874/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 227/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 293/03, Sądu Okręgowego w Poznaniu w sprawie III K 412/01, Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 105/02 oraz Sądu Rejonowego w Wągrowcu w sprawie II K 1252/02 Sąd zważył, że pomiędzy tymi przestępstwami istnieje stosunkowo silny związek czasowy - wszystkie te przestępstwa zostały popełnione w okresie od sierpnia 1998r. do grudnia 1999r..

Jednocześnie tylko częściowo występuje pomiędzy tymi przestępstwami zbieżności rodzajowa – S. S. (2) dopuścił się bowiem przestępstw skierowanych przeciwko mieniu, przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości oraz przeciwko wiarygodności dokumentów (vide: kwalifikacja prawna wskazana wyżej). Nadto nie sposób zdaniem Sądu nie zauważyć, iż wręcz porażająca jest liczba przestępstw przypisanych skazanemu, a pochodzących z omawianego okresu (łącznie 30), że część z nich została popełniona w warunkach recydywy, a część w warunkach ciągu przestępstw z art.91§1 k.k.. Nie przemawiała też za korzystnym dla skazanego ukształtowaniem wymiaru kary łącznej umiarkowanie pozytywna jego postawa w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności.

Mając to wszystko na uwadze, biorąc pod uwagę granice kary łącznej: od kary najsurowszej tj. 3 lat pozbawienia wolności do kary 15 lat pozbawienia wolności (wynikającej z ograniczenia określonego w art.86§1 k.k. stosowanego odpowiednio w zw. z treścią art.91§2 k.k., albowiem suma łączonych kar pozbawienia wolności przekraczała ten wymiar) Sąd uznał, iż skazanemu S. S. (2) należy wymierzyć karę łączną 8 lat pozbawienia wolności (pkt.2. części rozstrzygającej wyroku). W ocenie Sądu tak ukształtowany wymiar kary łącznej jest nie tylko korzystny dla skazanego, ale jednocześnie kara taka spełnia wymogi sprawiedliwej. Powinna ona spełnić swe zadania zarówno w zakresie prewencji indywidualnej, jak i prewencji generalnej.

W oparciu o dane o wykonaniu poszczególnych kar jednostkowych Sąd zaliczył skazanemu na poczet kary łącznej 8 lat pozbawienia wolności okres pozbawienia wolności od 5 października 2000r. do 18 października 2000r., od 3 sierpnia 2001r. do 11 marca 2003r., od 23 lipca 2004r. do 10 września 2004r., od 10 lipca 2005r. do 12 lipca 2005r., od 24 stycznia 2007r. do 25 stycznia 2007r., od 16 marca 2007r. do 26 kwietnia 2009r. oraz od 6 listopada 2014r. i nadal (pkt.3 części rozstrzygającej wyroku).

W pozostałym zakresie (o czym była już mowa wyżej) postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego umorzono (pkt.4 części rozstrzygającej wyroku).

Na podstawie przepisów powołanych w pkt.5. części rozstrzygającej wyroku Sąd orzekł o wynagrodzeniu obrońcy skazanego – adw. P. W., który został wyznaczony z urzędu (na podstawie art.80 k.p.k.), a reprezentował osadzonego w zakładzie karnym S. S. (1).

O wydatkach poniesionych przez Skarb Państwa w związku z wydaniem niniejszego wyroku Sąd orzekł na podstawie art.624§1 k.p.k. biorąc pod uwagę sytuację skazanego związaną z odbywaniem kary pozbawienia wolności, zaś o opłacie - na podstawie art.6 ustawy z dnia 23 czerwca 1973r. o opłatach w sprawach karnych.

SSO Tomasz Borowczak

ZARZĄDZENIE

1)  proszę odnotować w kontrolce uzasadnień

2)  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć:

- skazanemu z pouczeniem o apelacji

- obrońcy skazanego z urzędu adw. P. W.

3)  akta przedłożyć za 14 dni od doręczenia lub z apelacją

Poznań, dnia 14 maja 2015r.

SSO Tomasz Borowczak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Justyna Grzegorek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Tomasz Borowczak
Data wytworzenia informacji: